Vfend (vorikonazol) er et antimykotisk legemiddel av triazoltypen

Brukes ved ulike typer soppinfeksjoner. Vfend finnes i ulike formuleringer; tabletter, pulver og væske til infusjonsvæske (oppløsning), pulver til mikstur (suspensjon).

Virkningsmekanismen er hemming av sopp-cytokrom P450-mediert 14-alfa-lanosterol demetylering, et essensielt trinn i biosyntesen av ergosterol. 

Nyttig om Vfend

Referanse:

Vfend SPC

PP-VFE-NOR-0009