Vfend virkningsmekanisme

Hvordan virker Vfend?

Virkningsmekanismen er hemming av sopp-cytokrom P450-mediert 14-alfa-lanosterol demetylering, et essensielt trinn i biosyntesen av ergosterol. Akkumulering av 14-alfa-metylsteroler korrelerer med påfølgende tap av ergosterol i soppens cellemembran, og kan være årsaken til antifungal effekt av vorikonazol. Vorikonazol er vist å være mer selektiv for fungale cytokrom P450-enzymer enn for ulike mammalske cytokrom P450-enzymsystem.

Referanse:

Vfend SPC

PP-VFE-NOR-0009