Vfend dosering

Generelt om dosering av Vfend
Elektrolyttforstyrrelser som f.eks. hypokalemi, hypomagnesemi og hypokalsemi skal overvåkes, og om nødvendig korrigeres, før igangsetting og under behandling med vorikonazol.

Vfend er tilgjengelig som 50 mg og 200 mg filmdrasjerte tabletter, 200 mg pulver til infusjonsvæske, oppløsning og 40 mg/ml pulver til mikstur, suspensjon.

Behandlingsvarighet
Behandlingstiden bør være kortest mulig, avhengig av pasientens kliniske og mykologiske respons. Langtidseksponering for vortikonazol utover 180 dager (6 måneder) krever grundig vurdering av nytte/risiko-forholdet.
 

Referanse:

Vfend SPC

PP-VFE-NOR-0009