Vfend sikkerhetsinformasjon

Levertoksisitet 
I kliniske studier har det vært tilfeller av alvorlige leverreaksjoner under behandling med vorikonazol (inkludert klinisk hepatitt, cholestase og leversvikt også med dødelig utgang). Tilfeller med leverreaksjoner oppstod primært hos pasienter med andre alvorlige underliggende forhold (hovedsakelig maligne blodsykdommer). Forbigående leverreaksjoner, inkludert hepatitt og gulsott, har forekommet hos pasienter uten andre identifiserbare risikofaktorer. Nedsatt leverfunksjon har vanligvis vært reversibel ved seponering
 
Hjerte/kar
Vorikonazol har vært assosiert med forlengelse av QTc-intervallet

For ytterligere informasjon, se SPC pkt 4.4 og 4.8.

Interaksjon med andre legemidler og andre former for interaksjon se SPC pkt 4.

 

 

Referanse:

Vfend SPC

PP-VFE-NOR-0008