Viagra dokumentert god effekt

Viagra har i studier blitt administrert til over 8000 pasienter i alderen 19-87 år.
I studier med faste doser sammenlignet med placebo var andelen pasienter som rapporterte at behandlingen ga forbedret ereksjon:

Styrke                  Andel som rapporterete forbedret ejeksjon
Viagra 25 mg  62%
Viagra 50 mg 74%
Viagra 100mg 82%

Basert på alle studiene var andelen pasienter som rapporterte forbedring ved bruk av Viagra  følgende:

Årsak til erketil dysfunksjon Andel som rapporterte forbedret ereksjon
Psykogen erektil dysfunksjon 84%
Blandet erektil dysfunksjon 77%
Organisk erektil dysfunksjon 68%
Eldre 67%
Diabetes mellitus 59%
Iskemisk hjertesykdom 69%
Hypertensjon 68%
TURP (Transuretral reseksjon av prostata) 61%
Radikal prostatektomi 43%
Ryggmargsskade 83%
Depresjon 75%

 

Referanse:

1. Viagra SPC 21.05.2019

 

PP-VIA-NOR-0036