Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Årsaker til erektil dysfunksjon

ED er ofte sammensatt av både psykogene og organiske faktorer.

Psykogene

  • Depresjon
  • Stress
  • Prestasjonsangt
  • Prematur ejakulasjon

Organiske

  • Fysisk eller medisinsk utløsende
  • Tegn til kardiovaskulær- eller endokrin sykdom

 

Risikogrupper

Diabetes og erektil dysfunksjon

Prevalensen av erektil dysfunksjon hos diabetikere er estimert til 30-50%1 (fra mild til alvorlig erektil dysfunksjon). Mange diabetikere har erektil dysfunksjon som første symptom. Diabetes er den hyppigste årsaken til nevrogent betinget erektil dysfunksjon. I tillegg er diabetes forbundet med økt risiko for hjerte-/karsykdommer, blant annet høyt blodtrykk, og arteriosklerose, noe som også gir økt risiko for erektil dysfunksjon2, samt at legemidler som brukes ved disse tilstandene, blant annet antihypertensiva (beta-blokkere, tiazider) og statiner, kan gi legemiddelutløst erektil dysfunksjon.4 

Hjerte-/karsykdommer og erektil dysfunksjon

Erektil dysfunksjon antas å kunne være en tidlig manifestasjon av kardiovaskulær sykdom.3
Risikofaktorer for arteriosklerose er diabetes, røyking, hypertensjon og hyperkolesterolemi. Arterielle lidelser kan begrense blodstrømmen og dermed forhindre tilstrekkelig trykk i sinusoidene i penis.4
 

Hormonelle årsaker til erektil dysfunksjon

Nedsatt produksjon av det mannlige kjønnshormonet testosteron kan påvirke seksuell lyst og ereksjonsevne. Sykdom og aldersforandringer kan gi nedsatt testosteronproduksjon. Ved utredning av erektil dysfunksjon kan hormonanalyser være aktuelt derom det er endringer i libido eller dersom det fins objektive tegn på androgenmangel.4

Nerveskader grunnet sykdom eller ulykker

Nevrologiske sykdommer som multippel sklerose, Parkinson, temporallappepilepsi og Alzheimer kan forårsake erektil dysfunksjon.
Menn med ryggmargsskade opplever ofte erektil dysfunksjon. Grad av seksuell evne er avhengig av hvor skaden sitter.
Ved kirurgiske inngrep i bekkenregionen er det risiko for skade på nervebaner. Pasienter som har operert bort hele prostata grunnet kreft opplever ofte erektil dysfunksjon. Andre mindre inngrep på prostata kan også medføre ereksjonsproblemer.4

 

 

 

Les mer om: 

Referanser:

1 http://nhi.no/foreldre-og-barn/foreldre/sex/erektil-dysfunksjon-impotens-2356.html (sett 02.04.2019)
2. Boulton A. J.M, Selam J.L. Sweeney M. et a. Sildenafil citrate for the treatment of erectile dysfunction in men with Type II diabetes mellitus.l Diabetologia (2001) 44:1296-1301
3. Norsk legemiddelhåndbok T13.3.1 Erektil dysfunksjon (24.10.2019)
4. Norsk elektronisk legehåndbok, Erektil dysfunksjon (24.10.2019)

PP-VIA-NOR-0036