Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Behandling av erektil dysfunktion

Legemiddelbehandling

For medikamentell behandling, se Legemiddelhåndboken (T 13) eller annen relevant litteratur og behandlingsretningslinjer.

Kirurgisk behandling

I de tilfeller hvor legemiddelbehandling ikke gir ønsket effekt, kan penisprotese være et alternativ, det finnes hydrauliske og semirigide penisproteser.

Tekniske hjelpemidler

Består av en pubesring og en vakuumpumpe. Penis fylles med blod ved hjelp av vakuumpumpen og pubesringen sikrer at blodet forblir i penis slik at ereksjonen opprettholdes. 

 

Tiltak og råd

Røyking, fedme og manglende fysisk aktivitet antas å korrellere med utvikling av erektil dysfunksjon, livsstilsendringer vil kunne medføre bedring av erektil dysfunksjon.

Ved mulig endokrin dysfunksjon bør pasienten henvises til spesialist i endokrinologi.

Ved mistanke om kardiovaskulær sykdom bør pasienten henvises til spesialist i indremedisin.

Pasienten bør henvises videre ved manglende effekt av fosfodiesterase 5 inhibitorerer.

 

 

 

Les mer om: 

Referanser:

www.legemiddelhandboka.no, T13.3.1 Erektil dysfunksjon (24.10.2019)
Norsk elektronisk legehåndbok, Erektil dysfunksjon (24.10.2019)

PP-VIA-NOR-0036