Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Symptomer ved ED

Erektil dysfunksjon (ED) er manglende evne til å oppnå og vedlikeholde ereksjon til å gjennomføre et vaginalt samleie. Erektil dysfunksjon er et klinisk problem dersom det oppstår i minst en fjerdedel av alle situasjoner der ereksjon er ønsket.

Sviktende lyst, manglende evne til orgasme eller ejakulasjonsforstyrrelser bør utelukkes som årsak til problemet.

 

Diagnose av ED

Diagnose av ED forutsetter at følgende faktorer er utelukket:

 • Sviktende lyst
 • Manglende evne til orgasme
 • Ejakulasjonsforstyrrelser

Faktorer som tyder på psykogen årsak:

 • Plutselig start av ED
 • Kortvarig ereksjon
 • Endringer i forholdet til partner
 • Psykologiske problemer
 • Prematur eller fraværende sædutløsning
   

Faktorer som tyder på organisk årsak:

 • Gradvis start av ED
 • Mangel på nattlige ereksjoner
 • Normal libido og sædutløsning
 • Organiske sykdommer (diabetes, nevrologisk sykdom eller hjerte-kar sykdom)
 • Operasjoner, stråling eller traumer i underlivet
 • Legemiddelbruk
 • Røyking, høyt alkoholforbruk, bruk av doping
   

Generelle råd ved diagnostisering og utredning:

 • Utredning bør bestå av en grundig sykehistorie
 • Psykososiale forhold som pasientens oppfatning av egen seksuell utførelse og generelle holdning og kunnskap om sex
 • Epidemiologiske studier viser at det kan være en sammenheng mellom utvikling av ED og kardiovaskulær sykdom, hjerneslag og dødelighet
 • Sammenheng mellom utvikling av ED og diabetes mellitus, hypertensjon, hyperlipidemi, metabolsk syndrom, depresjon og urinveisinfeksjon i de nedre urinveier
 • ED har blitt rapportert ved bruk av spesifikke legemidler, seponering eller reduksjon av dose kan gi bedring av ED
 • Psykogen eller organisk betinget? 
 • Personer med psykogent betinget ED vil kunne oppleve rigid morgen- og nattlig ereksjon
 • Progressiv ED over tid kan tyde på at ED skyldes organiske faktorer
 • Validerte spørreskjemaer og intervju av partner anbefales

 

 

Les mer om: 

Kilder:

www.legemiddelhandboka.no, T13.3.1 Erektil dysfunksjon (24.10.2019)
Norsk elektronisk legehåndbok, Erektil dysfunksjon (24.10.2019)

PP-VIA-NOR-0036