Viagra indikasjon

Indisert til voksne menn med erektil dysfunksjon, som er manglende evne til å få eller beholde en ereksjon som er tilstrekkelig for tilfredsstillende seksuell aktivitet. For at sildenafil skal ha effekt kreves seksuell stimulering.

 

Viagra dosering

Viagra er tilgjengelig i 25, 50 og 100 mg. Anbefalt dose er 50 mg tatt ved behov ca 1 time før seksuell aktivitet. Basert på effekt og tolerabilitet kan dosen økes til 100 mg eller reduseres til 25 mg. Høyeste anbefalte doseringsfrekvens er én dose per dag. Anbefalt maksimaldose er 100 mg.

Dersom Viagra tas sammen med mat, kan virkningen forsinkes i forhold til om den tas fastende.

For at Viagra skal ha effekt kreves seksuell stimulering.

 

Les mer om erektil dysfunksjon

 

Viagra tabletter er tilgjengelig i 3 ulike styrker:

Anbefalt dosering er 50 mg tatt omtrent 1 time før seksuell aktivitet

 • Godt dokumentert effekt og godt etablert toleratbilitet
 • Viagra kan tas fra 30 minutter til 4 timer før seksuell aktivitet
 • Viagra virker etter seksuell stimulering. For at Viagra skal ha effekt krefes det seksuell stimulering
 • Basert på e ffektivitet og tolerabilitet, dosering kan økes til 100 mg eller reduseres til 25 mg
 • Maksimalt anbefalt doseringsfrekvens er en gang daglig

 

Viagra kan: 

 • tas med eller uten mat
 • brukes i kombinasjon med mange reseptpliktige preparater
 • ikke brukes sammen med nitrate, guanylate syklase stimulerende, amylnitrat eller andre nitratoksiddonorer
 • brukes ved moderat alkoholinntak (dvs 2 alkoholenheter)

 

Viagra forsterker ikke den hypotensive effekten av alkohol 

  Referanse:

  Viagra SPC, 21.05.2019

  PP-VIA-NOR-0036