Vizimpro dosering og administrasjon

Dosering

Den anbefalte doseringen av Vizimpro er 45 mg oralt én gang daglig, frem til sykdomsprogresjon eller uakseptabel toksisitet oppstår.
Pasientene bør oppfordres til å ta dosen på cirka samme tidspunkt hver dag. Hvis pasienten kaster opp eller glemmer en dose, skal pasienten ikke ta en ekstra dose. Den neste foreskrevne dosen bør tas til vanlig tid neste dag.


Dosejusteringer

Dosejusteringer kan være påkrevd basert på individuell sikkerhet og tolerabilitet. Ved behov for dosereduksjon, bør Vizimpro-dosen reduseres som beskrevet under. 
Retningslinjer for dosejustering og håndtering av spesifikke bivirkninger er angitt i tabell 2 i SPC (se pkt. 4.4 og 4.8)
 

Bildet tilsvarer ikke reell størrelse på tablettene. 

Vizimpro sikkerhetsinformasjon

Referanse:

Vizimpro SPC

PP-DAC-NOR-0038