Vydura (rimegepant)

NYHET! Nytt legemiddel for migrenepasienter - nå tilgjengelig i Norge1

Vydura er den første orale CGRP*-antagonist for behandling av akutt migrene.1

Vydura indikasjoner, voksne:1

 • Akutt behandling av migrene med eller uten aura
 • Forebyggende behandling av episodisk migrene som har minst 4 migreneanfall i måneden

Hvordan virker Vydura?

  Dosering1

  Akutt behandling av migrene: 75 mg 1 gang daglig etter behov 

  Forebyggende behandling av episodisk migrene75 mg annenhver dag

  Maks daglig dose er 75 mg

  Pris: 75 mg: 2 stk.1 (blister) kr 544,80.5

  Vydura kan tas med eller uten mat og drikke. Smeltetabletten (myntesmak) skal plasseres på eller under tungen Smeltetabletten oppløses i munnen, væske er ikke nødvendig.

  Effekt

  Viktig sikkerhetsinformasjon ved bruk av Vydura til pasienter med migrene: 1

  • Ikke anbefalt ved alvorlig nedsatt leverfunksjon eller terminal nyresvikt (CrCl < 15ml/kg)
  • Ikke anbefallt under graviditet pga. begrensede data
  • Ikke anbefalt ved samtidig bruk av sterke hemmere av CYP3A4 eller moderate/sterke induktorer av CYP3A4. Dersom bruk sammen med moderate hemmere av CYP3A4 eller sterke P-gp hemmere, bør ny dose Vydura unngås de neste 48 timene
  • Vurder Medikamentoverforbrukshodepine (MOH) ved hyppig eller daglig migrene under behandling med Vydura
  • Kontraindisert ved overfølsomhet for noen av innholdsstoffene
  • Vanligste bivirkning er kvalme

   

  Referanser:
  1. SPC Vydura (rimegepant) 
  2. Schuster NM, Rapoport AM. New strategies for the treatment and prevention of primary headache disorders. Nat Rev Neurol. 2016 Oct 27;12(11):635-650.
  3. Russell FA, King R, Smillie SJ, Kodji X, et al. Calcitonin gene-related peptide: physiology and pathophysiology. Physiol Rev. 2014 Oct;94(4):1099-142. 
  4. Benemei S, Nicoletti P, Capone JA, Geppetti P. Pain pharmacology in migraine: focus on CGRP and CGRP receptors. Neurol Sci. 2007 May;28 Suppl 2:S89-93.
  5. Felleskatalogtekst Vydura oppdatert pr. 20.06.2022
  6. Croop R, Goadsby PJ, Stock DA, et al. Efficacy, safety, and tolerability of rimegepant orally disintegrating tablet for the  acute treatment of migraine: a randomised, phase 3, double-blind, placebo-controlled trial. Lancet 2019; 394: 737–45.
  7. Croop R, Lipton RB, Kudrow D, Stock DA, et al. Oral rimegepant for preventive treatment of migraine: a phase 2/3, randomised, double-blind, placebo-controlled trial. Lancet. 2021 Jan 2;397(10268):51-60
  Preparatomtale

  SPC
  Felleskatalogtekst
   

  PP-NNT-NOR-0004