Effekt av Vydura hos pasienter med og uten triptan-historikk

Studien1: “Efficacy of Rimegepant for the Acute Treatment of Migraine Based on Triptan Treatment Experience: Pooled Results From 3 Phase 3 Randomized Clinical Trials” er en post-hoc analyse med «pooled data» fra 3 randomiserte studier som ser på effekten av Vydura i behandling av akutt migrene relatert til erfaring fra tidligere eller nåværende triptanbehandling.

Inndeling av behandlingserfaring med triptaner1

  • Utilstrekkelig behandlingsrespons etter behandlingsforsøk med 1 triptan
  • Utilstrekkelig behandlingsrespons etter behandlingsforsøk med >2 triptaner
  • Ingen triptan-historikk og/eller utilstrekkelig behandlingsrespons ikke dokumentert
  • Nåværende behandling med triptan

Utilstrekkelig behandlingsrespons med triptan (triptan failure) var definert som selvrapportering av å ha avbrutt behandlingsforsøk med en eller flere triptaner på grunn av utilstrekkelig behandlingsrespons og/eller bivirkninger.

Det co-primære endepunktet var1:

De to effektmålene var smertefrihet og fravær av mest plagsomme symptomer (MBS) 2 timer etter dosering vs placebo ved akutt behandling.2,3,4

Smertefrihet, definisjon: Reduksjon i hodepine som var moderat/alvorlig ved baseline til ingen hodepine. MBS (mest plagsomme symptomer) inkuderete lysømfintlighet, kvalme og lydømfintlighet.

Resultatene av post-hoc analysen1:

Resultatene viser at Vydura (rimegepant) var effektiv i akutt behandling av migrene, uavhengig av samtidig bruk eller tidligere utilfredsstillende effekt av triptaner.

1Efficacy of Rimegepant for the Acute Treatment of Migraine Based on Triptan Treatment Experience: Pooled Results From 3 Phase 3 Randomized Clinical Trials” Lipton RB et al. Cephalalgia 2023
Dette er en post-hoc analyse som undersøkte effekten av rimegepant (Vydura) hos pasienter med og uten tidligere erfaring med triptanbehandling av akutte migreneanfall (med eller uten aura).

Studien er basert på «pooled data» fra 3 metodologisk like, dobbel-blindede og randomiserte multisenter studier, som sammenliknet effekt og sikkerhet av en singel dose rimegepant i akutt behandling av migrene. Deltakerne var voksne (< 18år) med minst 1 års varighet av episodisk migrene, som etter en screening periode på 3 – 28 dager, deltok i en behandlingsfase på opptil 45 dager med en avslutningsvisitt innen 7 dager etter administrasjon av rimegepant.

Totalt n=3507 voksne (>18 år) pasienter (rimegepant n=1749, placebo n=1758) ble inndelt i fire grupper basert på erfaring med triptanbehandling; 1) utilstrekkelig behandlingsrespons etter behandlingsforsøk med 1 triptan (n=910, 25.9%), 2) utilstrekkelig behandlingsrespons etter behandlingsforsøk med ≥ 2 triptaner (N=325, 9.3%), 3) ingen triptan-historikk og/eller utilstrekkelig behandlingsrespons ikke dokumentert (n=1677, 47.8%) og 4) nåværende behandling med triptan (n=595, 17%).

Utilstrekkelig behandlingsrespons med triptan (triptan failure) var definert som selvrapportering av å ha avbrutt behandlingsforsøk med en eller flere triptaner på grunn av utilstrekkelig behandlingsrespons og/eller bivirkninger.

Co-primært effekt-endepunkt var smertefrihet og fravær av mest plagsomme symptom (MBS; lys- og/eller lydømfintlighet, kvalme) 2 timer etter inntak av rimegepant.
Smertefrihet, definisjon: Reduksjon i hodepine som var moderat/alvorlig ved baseline til ingen hodepine. 

Resultater fra post-hoc analysen viste at rimegepant 75mg viste signifikant bedre effekt enn placebo hos deltakere med tidligere utilstrekkelig respons av 1 triptan og ≥ 2 triptaner mht smertefrihet (1 triptan: 20.7% vs 12.4%, p<0.001; ≥ 2 triptaner: 20.0% vs 10.2%, p=0.013) og MBS (1 triptan: 36.2% vs 24.4%, p<0.001; ≥2 triptans: 43.0% vs 21.5%, p<0.001). Rimegepant viste bedre effekt på smertefrihet vs placebo  hos deltakere under pågående triptan behandling (20.4.% vs 6.8%, p<0.001) og på fravær av MBS  (37.2% vs 22.2%, p<0.001) 2 timer etter dosering. Hos deltakere uten triptan-historikk og/eller utilstrekkelig behandlingsrespons ikke dokumentert, var rimegepant mer effektiv enn placebo for 2 timers smertefrihet  (19.6% vs 14.7%, p=0.007), men ikke signifikant bedre enn placebo for 2 timers fravær av MBS (35.0% vs 30.7%, p=0.06).

Det viktigste sekundære endepunktet, smertelindring 2 timer etter inntak av rimegepant, var signifikant mer effektiv enn placebo hos deltakere med tidligere utilstrekkelig respons av triptaner (1 triptan: 58.4% vs 42.8%, p<0.001; ≥2 triptaner: 69.5% vs 36.6%, p<0.001), under pågående triptan behandling samt deltakere uten triptan-historikk og/eller utilstrekkelig behandlingsrespons ikke dokumentert (triptan brukere: 61.8.% vs 41.3%, p<0.001; triptan-naive: 54.4% vs 47.0%, p=0.002).

Begrensninger med studien: studien sammenlikner et singel anfall migrene (en enkeltdose av rimegepant) og gir derfor ingen opplysning om konsistens av rimegepant behandling. Dette er også en post-hoc analyse, hvilket også er en begrensning med studien.

Konklusjon: rimegepant var mer effektiv enn placebo i behandling av akutt migrene uavhengig av tidligere utilstrekkelig respons av en eller flere triptaner, uten triptan-historikk og/eller utilstrekkelig behandlingsrespons ikke var dokumentert og ved samtidig bruk av triptaner.

Link til e-print av studien, Lipton RB et al. Cephalalgia 2023

Vydura Effekt hos pasienter med og uten triptan-historikk1:

Utilstrekkelig behandlingsrespons etter behandlingsforsøk med 1 triptan:

Smertefrihet, definisjon: Reduksjon i hodepine som var moderat/alvorlig ved baseline til ingen hodepine.
MBS (mest plagsomme symptomer) inkuderete lysømfintlighet, kvalme og lydømfintlighet.


Utilstrekkelig behandlingsrespons etter behandlingsforsøk med >2 triptaner:

Smertefrihet, definisjon: Reduksjon i hodepine som var moderat/alvorlig ved baseline til ingen hodepine.
MBS (mest plagsomme symptomer) inkuderete lysømfintlighet, kvalme og lydømfintlighet.


Ingen tripan-historikk og/eller utilstrekkelig behandlingsrespons ikke dokumentert:

Smertefrihet, definisjon: Reduksjon i hodepine som var moderat/alvorlig ved baseline til ingen hodepine.
MBS (mest plagsomme symptomer) inkuderete lysømfintlighet, kvalme og lydømfintlighet.


Nåværende behandling med triptan:

Smertefrihet, definisjon: Reduksjon i hodepine som var moderat/alvorlig ved baseline til ingen hodepine.
MBS (mest plagsomme symptomer) inkuderete lysømfintlighet, kvalme og lydømfintlighet.

Link til e-print av studien, Lipton RB et al. Cephalalgia 2023

Viktig sikkerhetsinformasjon ved bruk av Vydura til pasienter med migrene:

  • Ikke anbefalt ved alvorlig nedsatt leverfunksjon eller terminal nyresvikt (CrCl < 15ml/kg)
  • Ikke anbefallt under graviditet pga. begrensede data
  • Ikke anbefalt ved samtidig bruk av sterke hemmere av CYP3A4 eller moderate/sterke induktorer av CYP3A4. Dersom bruk sammen med moderate hemmere av CYP3A4 eller sterke P-gp hemmere, bør ny dose Vydura unngås de neste 48 timene
  • Vurder Medikamentoverforbrukshodepine (MOH) ved hyppig eller daglig migrene under behandling med Vydura
  • Kontraindisert ved overfølsomhet for noen av innholdsstoffene
  • Vanligste bivirkning er kvalme
Referanser:

1. Lipton RB, Blumenfeld A, Jensen CM, et. Al Efficacy of rimegepant for the acute treatment of migraine based on triptan treatment experience: Pooled results from three phase 3  randomized clinical trials. Cephalalgia 2023, Vol. 43(2) 1–11
2. Lipton RB, Croop R, Stock EG, et al. Rimegepant, an oral calcitonin gene-related peptide receptor antagonist, for migraine. N Engl J Med 2019; 381: 142–149.
3. Lipton R, Conway C, Stock E, et al. Efficacy, safety, and tolerability of rimegepant 75 mg, an oral CGRP receptor antagonist, for the acute treatment of migraine: results from a double-blind, randomized, placebo-controlled trial, study 301. Headache. 2018; 58(8): 1336–37.
4. Croop R, Goadsby PJ, Stock DA, et al. Efficacy, safety, and tolerability of rimegepant orally disintegrating tablet for the acute treatment of migraine: a randomised, phase 3, double-blind, placebo-controlled trial. Lancet 2019; 394: 737–745.
 

PP-NNT-NOR-0103 - april 2023