Vyndaqel (tafamidis)

Vyndaqel (tafamidis)

Vyndaqel 61 mg er indisert for behandling av voksne pasienter med villtype eller arvelig transtyretin amyloid kardiomyopati (ATTR-CM)1.

Transtyretin amyloid kardiomyopati kalles også kardial amyloidose. Sykdommen er livstruende, sjelden og forblir ofte uoppdaget eller feildiagnostisert. Det er en progredierende sykdom der behandlingen har best effekt dersom den starter tidlig i sykdomsforløpet.

Andre navn som brukes på den samme sykdommen er:

  • Kardial amyloidose
  • Transtyretin amyloid kardiomyopati
  • Hjerteamyloidose
  • ATTR-CM
  • wtATTR-CM (villtype)
  • hATTR (familiær)
Illustrasjon av pasient i rullestol som får en konsultasjon om kardial amyloidose av lege
Referanse: 

1. SPC Vyndaqel, 17.02.2020

Preparatomtale

SPC
Felleskatalogtekst

PP-VYN-NOR-0046