Xalatan (latanoprost) øyedråper 

er godkjent til nedsettelse av intraokulært trykk (IOP) ved glaukom med åpen kammervinkel og ved okulær hypertensjon. Til nedsettelse av IOP hos barn og ungdom med forhøyet IOP og pediatrisk glaukom.
 

Dosering

Voksne inkl. eldre:

  • 1 dråpe 1 gang daglig
  • Optimal trykksenkende effekt oppnås hvis preparatet gis om kvelden
  • Dosen bør ikke overstige 1 dråpe/dag. Hyppigere dosering gir dårligere effekt

Kombinasjonsterapi: Ved kombinasjon med andre øyedråper bør preparatene gis med minst 5 minutters mellomrom.

Barn og ungdom:

  • Samme dosering som til voksne
  • Ingen data for premature spedbarn
  • Begrensede data for barn <1 år.

Se egen bruksanvisning her (link).


Virkningsmekanisme

Selektiv prostanoid-FP-reseptoragonist. Reduserer IOP ved å øke kammervanndrenasjen. Latanoprost er en isopropylester-prodrug som aktiveres ved hydrolyse i passasjen gjennom kornea. Hovedmekanismen er økt uveoskleral drenering, selv om en viss økning av fasiliteten er rapportert. Latanoprost har ikke effekt på produksjonen av kammervann eller på blod-kammervannbarrieren.


Sikkerhetsinformasjon

Produktet bør ikke brukes under svangerskap eller amming, da man ikke har sikkerhetsdata på dette.
 

Endring i øyefarge:

Latanoprost kan gradvis forandre øyefarge gjennom en økning av det brune pigmentet i iris, spesielt hos pasienter med blandet øyefarge (blåbrun, grønnbrun, gråbrun eller gulbrun). Fargeforandringen utvikler seg vanligvis i løpet av de første 8 månedene av behandlingen, men kan hos enkelte komme senere. Progresjon av irispigmentering synker med tid og er stabilt innen 5 år. Fargeendringen er svak i de fleste tilfeller og er ofte ikke observert klinisk. Fargeforandring i rent blå øyne er ikke sett, og fargeendring i rent grå, grønne eller brune øyne er sjelden. Fargeendringen skyldes økt innhold av melanin i melanocyttene i irisstroma, ikke økning av antall melanocytter. Det brune pigmentet rundt pupillen brer seg vanligvis konsentrisk mot periferien, men hele iris eller deler av den kan bli mer brunfarget. Ansamling av pigment i trabekelverket eller i fremre kammer er ikke sett. Latanoprostbehandling kan opprettholdes selv om irispigmentering oppstår. Før behandlingsstart skal pasientene informeres om mulighetene for permanent økt pigmentering. Behandling av ensidig glaukom kan resultere i forskjellig farge på regnbuehinnene (heterochromia iridis).
 

Advarsler og forsiktighetsregler

De vanligste bivirkningene er (≥1/100 til <1/10): 

Øyeirritasjon, øyesmerter, forandring av øyevipper og vellushår (mørkere, tykkere, lengre, økt antall; primært hos japanere), konjunktival hyperemi, hyperpigmentering av iris, blefaritt, konjunktivitt.
 

Refusjon/pris

PP-XLT-NOR-0006