Xalkori® (crizotinib)

Xalkori er en selektiv lavmolekylær hemmer av ALK-reseptor tyrosinkinase (RTK) og dens onkogene varianter. Xalkori er også en hemmer av ROS1 (c-ros), og er indisert som monoterapi til førstelinjebehandling av voksne med anaplastisk lymfomkinase (ALK)-positiv avansert ikke-småcellet lungekreft (NSCLC), til behandling av voksne med tidligere behandlet ALK-positiv avansert NSCLC, og til behandling av voksne med ROS1-positiv avansert NSCLC1 

Nye overlevelsesdata setter ny benchmark for ROS1-positive NSCLC pasienter2,3

I april 2019 ble det publisert to artikler om effekten av crizotinib i ROS1-positive pasienter med avansert ikke-småcellet lungekreft (NSCLC), der dataene setter ny benchmark for denne pasientgruppen. Vår medisinske rådgiver Anja Booth gir deg en kort oppsummering av disse artiklene:

 

På disse sidene om Xalkori vil du finne informasjon om følgende temaer:

Materiell til nedlastning

Pfizer ønsker å bidra til at behandlingen med Xalkori blir så god som mulig. Derfor tilbyr vi materiell for å støtte deg ved oppstart av behandling på en ny pasient. Vi håper at dette kan bidra til at du blir trygg på hva pasienten kan forvente seg av behandlingen med Xalkori. For å laste ned trykker du på bildet under og lagrer filen på din PC.

Xalkori doseringsveileder

 

 

Referanse:

  1. Xalkori SPC, 28.02.2019
  2. Shaw, A., et al. "Crizotinib in ROS1-rearranged advanced non-small-cell lung cancer (NSCLC): updated results, including overall survival, from PROFILE 1001." Ann Oncol., 2019.
  3. Michels, S., et al. "Safety and efficacy of crizotinib in patients with advanced or metastatic ROS1-rearranged lung cancer (EUCROSS): A European phase 2 clinical trial." J Thorac Oncol., 2019.