Bivirkninger Xalkori

Dataene som er beskrevet under, gjenspeiler bruk av Xalkori hos 1669 pasienter med ALK-positiv avansert NSCLC som deltok i to randomiserte fase 3-studier (studie 1007 og 1014), to enkeltarmede studier (studie 1001 og 1005), samt 53 pasienter med ROS1-positiv avansert NSCLC som deltok i den enkeltarmede studien 1001, totalt 1722 pasienter. 

  • De mest alvorlige bivirkningene hos 1722 pasienter med enten ALK-positiv eller ROS1-positiv avansert NSCLC var hepatotoksisitet, ILD/pneumonitt, nøytropeni og forlengelse av QT-intervallet. 
  • De mest vanlige bivirkningene (≥ 25 %) hos pasienter med enten ALK-positiv eller ROS1-positiv NSCLC var synsforstyrrelse, kvalme, diaré, oppkast, ødem, forstoppelse, forhøyede aminotransferaser, fatigue, nedsatt appetitt, svimmelhet og nevropati.
  • De hyppigst forekommende bivirkningene (≥ 3 %, uansett årsak) forbundet med opphold i dosering var nøytropeni (11 %), forhøyede aminotransferaser (7 %), oppkast (5 %) og kvalme (4 %).
  • Hyppigst forekommende bivirkninger (≥ 3 %, uansett årsak) forbundet med dosereduksjon var forhøyede aminotransferaser (4 %) og nøytropeni (3 %).
  • Bivirkninger uansett årsak forbundet med permanent seponering av behandlingen forekom hos 302 (18 %) pasienter, hvorav de hyppigst forekommende (≥ 1 %) bivirkningene var ILD (1 %) og forhøyede aminotransferaser (1 %).
Referanse:

Xalkori SPC, 21.06.2022

PP-XLK-NOR-0246