Xalkori dosering

Behandling med Xalkori bør startes opp og overvåkes av en lege som har erfaring med legemidler til kreftbehandling.

Den anbefalte doseringen av Xalkori er 250 mg to ganger daglig (500 mg daglig), som kontinuerlig behandling.

Bildet reflekterer ikke reell størrelse på kapsel.

Dersom en dose Xalkori glemmes, skal denne tas så snart pasienten husker det. Dersom det er mindre enn 6 timer til neste dose, skal pasienten ikke ta den uteglemte dosen. Pasienten skal ikke ta to doser samtidig for å erstatte den glemte dosen.

Referanse:

Xalkori SPC, 31.10.2019

PP-XLK-NOR-0217