Xeljanz (tofacitinib)

XELJANZ er det første LIS-anbefalte pasientadministrerte legemidlet for behandling av RA, fra 1. mai 2018(1)

XELJANZ (tofacitinib) er et legemiddel i tablettform for pasienter med leddgikt. Xeljanz er et småmolekylært (ikke-biologisk) legemiddel.

Legemidlet har indikasjon for både monoterapi og kombinasjonsbehandling til behandling av moderat til alvorlig aktiv revmatoid artritt (RA) hos voksne pasienter:2

  • Monoterapi: XELJANZ alene ved intoleranse overfor metotreksat (MTX) eller når behandling med MTX er uhensiktsmessig.
  • Kombinasjonsbehandling: XELJANZ i kombinasjon med MTX ved utilstrekkelig respons eller intoleranse overfor ett eller flere DMARD (Disease-Modyfying AntiRheumatic Drug).

Xeljanz er det første anbefalte pasientadministrerte legemidlet for behandling av leddgikt (RA) i LIS-anbefalingene, gjeldende fra 1. mai 2018.1*

*Infliksimab (Inflectra og Zessly) er et sykehusadministrert legemiddel. Inflectra vil være førstevalg fra 1. mai frem til 31. august. Deretter vil Zessly være førstevalget. Felleskatalogteksten til Inflectra.

Bli kjent med Xeljanz (tofacitinib)

Om Xeljanz (bli kjent med)

XELJANZ er et peroralt alternativ, for pasienter med utilstrekkelig effekt av eller intoleranse for DMARDs (5)

Hvorfor bruke Xeljanz

Les mer om Xeljanz kliniske studier; ORAL Solo3og ORAL Standard:4

Kliniske studier

Xeljanz sikkerhetsprofil

Xeljanz sikkerhetsprofil

Dosering og administrasjonsmåte - Xeljanz (tofacitinib)

Hvordan bruke Xeljanz

Xeljanz erfaringer

 

  • XELJANZ har vist å gi rask effekt, så tidlig som uke 2, og vedvarende effekt i opptil 7 år2
  • Konsistent sikkerhetsprofil vist med langtidsoppfølging i opptil 8,5 år3
  • Dokumentert gjennom et omfattende studieprogram med mer enn 14,300 pasienter2,4
  • Mer enn 105,000 pasientår med XELJANZ eksponering på verdensbasis4

 

Hva sier spesialistene som har mange års erfaring med Xeljanz?

Hva sier spesialistene som har mange års erfaring med Xeljanz?

Se videoene her >>

Relevant sikkerhetsinformasjon om Xeljanz:

Kontraindikasjoner: Overfølsomhet overfor innholdsstoffene, aktiv tuberkulose (TB), alvorlig infeksjon, alvorlig nedsatt leverfunksjon, graviditet eller amming.

Forsiktighetsregler: Kombinasjon med biologiske og visse andre immundempende legemidler pga. en mulig risiko for økt immunsuppresjon og økt infeksjonsfare, alvorlige infeksjoner, TB, reaktivering av virus, malignitet, lymfoproliferativ sykdom, interstitiell lungesykdom, gastrointestinale perforasjoner, lymfopeni, nøytropeni, anemi, hyperlipidimi og forhøyede leverprøver. Det er ikke anbefalt å gi levende vaksiner samtidig med Xeljanz.

Bivirkninger: De vanligste alvorlige infeksjonene som er rapportert er pneumoni, cellulitt, herpes zoster, urinveisinfeksjon, divertikulitt og appendisitt.2

For fullstendig informasjon, se SPC.

 

Referanser

  1. LIS-1806 TNF BIO Anbefalinger, https://sykehusinnkjop.no/Documents/Legemidler/Avtaler%20og%20anbefalinger/2018/TNF%20BIO-anbefalinger%20justert%2025%20april.pdf, (01.05.2018 - 30.04.2019)
  2. Xeljanz preparatomtale (SPC), gjeldende pr. 14. desember 2017
  3. Cohen SB, Tanaka Y, Mariette X et al. Long-term safety of tofacitinib for the treatment of rheumatoid arthritis up to 8.5 years: integrated analysis of data from the global clinical trials, Ann Rheum Dis 2017;0:1–10
  4. PSUR (Periodic Safety Update Report), Jan 2018.