Xeljanz

XELJANZ (tofacitinib) er et små-molekylært (ikke-biologisk) legemiddel i tablettform (5 mg to ganger daglig) for pasienter med leddgikt.

Legemidlet har indikasjon for både monoterapi og kombinasjonsbehandling til behandling av moderat til alvorlig aktiv revmatoid artritt (RA) hos voksne pasienter:1

 • Monoterapi: XELJANZ alene ved intoleranse overfor metotreksat (MTX) eller når fortsatt behandling med MTX er uhensiktsmessig.
 • Kombinasjonsbehandling: XELJANZ i kombinasjon med MTX ved utilstrekkelig respons eller intoleranse overfor ett eller flere DMARD (Disease-Modyfying AntiRheumatic Drug).
   
 • XELJANZ har vist å gi rask effekt, så tidlig som uke 2, og vedvarende effekt i opptil 7 år1
 • Konsistent sikkerhetsprofil vist med langtidsoppfølging i opptil 8,5 år2
 • Dokumentert gjennom et omfattende studieprogram med mer enn 6190 pasienter1
 • Mer enn 61000 pasientår med XELJANZ eksponering på verdensbasis3

Bli kjent med Xeljanz (tofacitinib)

Om Xeljanz (bli kjent med)

XELJANZ er et peroralt alternativ, for pasienter med utilstrekkelig effekt av eller intoleranse for DMARDs (5)

Hvorfor bruke Xeljanz

Les mer om Xeljanz kliniske studier; ORAL Solo3og ORAL Standard:4

Kliniske studier

Xeljanz sikkerhetsprofil

Xeljanz sikkerhetsprofil

Dosering og administrasjonsmåte - Xeljanz (tofacitinib)

Hvordan bruke Xeljanz

Xeljanz erfaringer

 

Xeljanz erfaringer

Hvorfor ikke lytte til hva dine kolleger i andre land har å si om Xeljanz? Få deres syn på de nyskapende kliniske studiene og betydningen Xeljanz har hatt på deres pasienter og klinisk erfaring, inkludert utilstrekkelig respons på MTX og hva de anser for å representere noen av de største udekkede behov ved behandling av RA. Se videoene her.

 

Relevant sikkerhetsinformasjon om Xeljanz:

Kontraindikasjoner: Overfølsomhet overfor innholdsstoffene, aktiv tuberkulose (TB), alvorlig infeksjon, alvorlig nedsatt leverfunksjon, graviditet eller amming.

Forsiktighetsregler: Kombinasjon med biologiske og visse andre immundempende legemidler, alvorlige infeksjoner, TB, reaktivering av virus, malignitet, lymfoproliferativ sykdom, interstitiell lungesykdom, gastrointestinale perforasjoner, lymfopeni, nøytropeni, anemi, hyperlipidimi og forhøyede leverprøver. Det er ikke anbefalt å gi levende vaksiner samtidig med Xeljanz.

Bivirkninger: De vanligste alvorlige infeksjonene som er rapportert er pneumoni, cellulitt, herpes zoster, urinveisinfeksjon, divertikulitt og appendisitt.1

For fullstendig informasjon, se SPC.

*Tid til effekt var rask, så tidlig som Uke 2, og evidens på vedvarende effekt i opptil 7 år.1

 

Referanser

 1. Xeljanz preparatomtale (SPC), 22. mars 2017
 2. Cohen SB, Tanaka Y, Mariette X et al. Long-term safety of tofacitinib for the treatment of rheumatoid arthritis up to 8.5 years: integrated analysis of data from the global clinical trials, Ann Rheum Dis 2017;0:1–10
 3. PSUR (Periodic Safety Update Report), Feb 2017.