Xeljanz ved behandling av psoriasisartritt (PsA)1*

Xeljanz er etablert for behandling av RA, og er godkjent for behandling av aktiv PsA hos voksne pasienter, som den eneste JAK-hemmeren.1,¥

Indikasjon: I kombinasjon med MTX til behandling av aktiv psoriasisartritt (PsA) hos voksne som har respondert utilstrekkelig på eller er intolerante overfor tidligere behandling med DMARD.
¥ Beslutningsforum har per dags dato (april 2020) ikke gitt sitt samtykke til å ta i bruk Xeljanz for nye pasienter med indikasjonen PsA. LIS-anbefalinger bør følges.2
 

Peroralt behandlingsalternativ for pasienter med psoriasisartritt

Xeljanz er en tablettbehandling innenfor legemiddelklassen JAK-hemmere. Xeljanz blokkerer intracellulært signaleringen av proinflammatoriske cytokiner. Xeljanz er små-molekylær terapi, der en tar en 5 mg tablett morgen og kveld.1,3

  • Et alternativ for pasienter med leddsymptomer1
  • Konsistent sikkerhetsprofil opptil 9,5 år innenfor RA1,4-5,7
  • Mer enn 263.000 pasientår med Xeljanz på verdensbasis7

Se Xeljanz sikkerhetsinformasjon

*Statistisk signifikante ACR20-responsrater ble observert ved bruk av tofacitinib 5 mg to ganger daglig i begge studiene, så tidlig som i uke 2 (første vurdering etter baseline) sammenlignet med placebo. ACR 20 response opprettholdt gjennom måned 6 (OPAL BROADEN og OPAL BEYOND) og måned 12 (OPAL BROADEN). 

csDMARD=conventional synthetic disease-modifying antirheumatic drug; DMARD=disease-modifying antirheumatic drug; JAK=Janus kinase inhibitor; PsA=psoriasis artritt; RA= revmatoid artritt

Referanser:

1. Xeljanz preparatomtale (SPC), 31.01.2020, 2. www.sykehusinnkjop.no; LIS-2006a og 2006b TNF BIO Anbefalinger, 3. Boland BS, Sandborn WJ, Chang JT et al. Update on Janus Kinase Antagonists in Inflammatory Bowel Disease, Gastroenterol Clin North Am 2014; 43: 603–617, 4. Mease P, FitzGerald o, van der Heijde D et al. Tofacitinib or Adalimumab versus Placebo for Psoriatic Arthritis, N Engl J Med 2017; 377: 1537–1550, 5. Gladman D Rigby W, Azevedo VF et al. Tofacitinib for Psoriatic Arthritis in Patients with an Inadequate Response to TNF Inhibitors, N Engl J Med 2017; 377: 1525–1536, 6. Wollenhaupt et al. Arthritis Research & Therapy 2019;21:89, 7. PSUR (Periodic Safety Update Report), Jan 2020

PP-XEL-NOR-0212