Xeljanz psoriasis atrtritt

Xeljanz ved behandling av psoriasisartritt (PsA)1*

Xeljanz er etablert for behandling av RA, og er godkjent for behandling av aktiv PsA hos voksne pasienter, som den eneste JAK-hemmeren.1

Indikasjon: I kombinasjon med MTX til behandling av aktiv psoriasisartritt (PsA) hos voksne som har respondert utilstrekkelig på eller er intolerante overfor tidligere behandling med DMARD.

Peroralt behandlingsalternativ for pasienter med psoriasisartritt

Xeljanz er en tablettbehandling innenfor legemiddelklassen JAK-hemmere. Xeljanz blokkerer intracellulært signaleringen av proinflammatoriske cytokiner. Xeljanz er små-molekylær terapi, der en tar en 5 mg tablett morgen og kveld.1,4

  • Et alternativ for pasienter med leddsymptomer1
  • Konsistent sikkerhetsprofil opptil 9,5 år innenfor RA1-3,5
  • Mer enn 165.000 pasientår med Xeljanz på verdensbasis6

Se Xeljanz sikkerhetsinformasjon

*Statistisk signifikante ACR20-responsrater ble observert ved bruk av tofacitinib 5 mg to ganger daglig i begge studiene, så tidlig som i uke 2 (første vurdering etter baseline) sammenlignet med placebo. ACR 20 response opprettholdt gjennom måned 6 (OPAL BROADEN og OPAL BEYOND) og måned 12 (OPAL BROADEN). 

csDMARD=conventional synthetic disease-modifying antirheumatic drug; DMARD=disease-modifying antirheumatic drug; JAK=Janus kinase inhibitor; PsA=psoriasis artritt; RA= revmatoid artritt

Referanser:

1. Xeljanz preparatomtale (SPC), 27.06.2019, 2. Mease P, FitzGerald o, van der Heijde D et al. Tofacitinib or Adalimumab versus Placebo for Psoriatic Arthritis, N Engl J Med 2017; 377: 1537–1550, 3. Gladman D Rigby W, Azevedo VF et al. Tofacitinib for Psoriatic Arthritis in Patients with an Inadequate Response to TNF Inhibitors, N Engl J Med 2017; 377: 1525–1536, 4. Boland BS, Sandborn WJ, Chang JT et al. Update on Janus Kinase Antagonists in Inflammatory Bowel Disease, Gastroenterol Clin North Am 2014; 43: 603–617, 5. Wollenhaupt et al. Arthritis Research & Therapy 2019;21:89, 6. PSUR (Periodic Safety Update Report), Jan 2019

PP-XEL-NOR-0192