Xeljanz ved behandling av psoriasisartritt (PsA)1*

Xeljanz er godkjent for behandling av aktiv PsA hos voksne pasienter.1

Indikasjon: I kombinasjon med MTX til behandling av aktiv psoriasisartritt (PsA) hos voksne som har respondert utilstrekkelig på eller er intolerante overfor tidligere behandling med DMARD.

Peroralt behandlingsalternativ for pasienter med psoriasisartritt

Xeljanz er en tablettbehandling innenfor legemiddelklassen JAK-hemmere. Xeljanz blokkerer intracellulært signaleringen av proinflammatoriske cytokiner. Xeljanz er små-molekylær terapi, der en tar en 5 mg tablett to ganger om dagen (morgen og kveld) eller 11 mg én gang om dagen.1,3

  • Et alternativ for pasienter med leddsymptomer1
  • Konsistent sikkerhetsprofil opptil 9,5 år innenfor RA1,4-5,7
  • Mer enn 541.000 pasientår med Xeljanz på verdensbasis7

Se Xeljanz sikkerhetsinformasjon

*Statistisk signifikante ACR20-responsrater ble observert ved bruk av tofacitinib 5 mg to ganger daglig i begge studiene (OPAL BROADEN og OPAL BEYOND), så tidlig som i uke 2 (første vurdering etter baseline) sammenlignet med placebo. ACR 20 respons opprettholdt gjennom måned 6 (OPAL BROADEN og OPAL BEYOND) og måned 12 (OPAL BROADEN). 

csDMARD=conventional synthetic disease-modifying antirheumatic drug; DMARD=disease-modifying antirheumatic drug; JAK=Janus kinase inhibitor; PsA=psoriasis artritt; RA= revmatoid artritt

Referanser:

1. Xeljanz preparatomtale (SPC), 2. www.sykehusinnkjop.no; LIS-2006a og 2006b TNF BIO Anbefalinger, 3. Boland BS, Sandborn WJ, Chang JT et al. Update on Janus Kinase Antagonists in Inflammatory Bowel Disease, Gastroenterol Clin North Am 2014; 43: 603–617, 4. Mease P, FitzGerald o, van der Heijde D et al. Tofacitinib or Adalimumab versus Placebo for Psoriatic Arthritis, N Engl J Med 2017; 377: 1537–1550, 5. Gladman D Rigby W, Azevedo VF et al. Tofacitinib for Psoriatic Arthritis in Patients with an Inadequate Response to TNF Inhibitors, N Engl J Med 2017; 377: 1525–1536, 6. Wollenhaupt et al. Arthritis Research & Therapy 2019;21:89, 7. PSUR (Periodic Safety Update Report), Nov 2021

PP-XEL-NOR-0306