Relvant sikkerhetsinformasjon om Xeljanz

Dosering

RA: Anbefalt dose er 5 mg to ganger daglig (BID) eller 11 mg depottablett en gang om dagen (OD)*
PsA: Anbefalt dose er 5 mg BID
UC: Anbefalt dose er 10 mg BID i 8 uker for induksjon og 5 mg BID for vedlikehold
* Tofacitinib 11 mg QD er kun godkjent til bruk innen RA

Kontraindikasjoner

Overfølsomhet overfor virkestoff/hjelpestoff, aktiv tuberkulose (TB), alvorlige infeksjoner som sepsis eller opportunistiske infeksjoner, alvorlig nedsatt leverfunksjon, graviditet eller amming.

Forsiktighetsregler

Kombinasjon med biologiske og visse andre immundempende legemidler pga. en mulig risiko for økt immunsuppresjon og økt infeksjonsfare. Pasienter med kjente risikofaktorer for venøs tromboembolisme. Alvorlige infeksjoner; hos pasienter over 65 år bør tofacitinib bare vurderes dersom det ikke er noen egnet alternativ behandling tilgjengelig, TB, reaktivering av virus, malignitet, lymfoproliferativ sykdom, ikke-melanom hudkreft, interstitiell lungesykdom, gastrointestinale perforasjoner, kardiovaskulære sykdommer, lymfopeni, nøytropeni, anemi, hyperlipidemi og forhøyede leverprøver. Det er ikke anbefalt å gi levende vaksiner samtidig med tofacitinib.

Bivirkninger

RA: De vanligste alvorlige bivirkningene var alvorlige infeksjoner (pneumoni, cellulitt, herpes zoster, urinveisinfeksjon, divertikulitt og appendisitt).
UC: De vanligste alvorlige bivirkninger som er rapportert er gastrointestinale sykdommer, infeksjoner og forverring av UC.
UC og PsA: Observert sikkerhetsprofil var generelt i samsvar med sikkerhetsprofilen som ble observert hos RA-pasienter

For fullstending informasjon, se preparatomtale.

 

RA=revmatoid artritt; PsA=psoriasisartritt; UC=ulcerøs kolitt

Referanse:

XELJANZ SPC

PP-XEL-NOR-0267