Xeljanz - Revmatoid artitt (RA)

Xeljanz (tofacitinib) er et legemiddel i tablettform for pasienter med leddgikt. Xeljanz er et småmolekylært (ikke-biologisk) legemiddel.

Legemidlet har indikasjon for både monoterapi og kombinasjonsbehandling til behandling av moderat til alvorlig aktiv revmatoid artritt (RA) hos voksne pasienter:1

  • Monoterapi: Xeljanz alene ved intoleranse overfor metotreksat (MTX) eller når behandling med MTX er uhensiktsmessig.
  • Kombinasjonsbehandling: Xeljanz i kombinasjon med MTX ved utilstrekkelig respons eller intoleranse overfor ett eller flere DMARD (Disease-Modyfying AntiRheumatic Drug).

Om Xeljanz (bli kjent med)

Hvorfor bruke Xeljanz

Kliniske studier

Xeljanz sikkerhetsprofil

Hvordan bruke Xeljanz

Xeljanz erfaringer

  • Xeljanz har vist å gi rask effekt, så tidlig som uke 2, og vedvarende effekt i opptil 8 år1,4
  • Konsistent sikkerhetsprofil vist med langtidsoppfølging i opptil 9,5 år2,4
  • Dokumentert gjennom et omfattende studieprogram med mer enn 23.600 pasienter1,3
  • Mer enn 541.000 pasientår med Xeljanz eksponering på verdensbasis3

Se Xeljanz sikkerhetsinformasjon

Referanser:

1. Xeljanz SPC, 2. Cohen SB, Tanaka Y, Mariette X et al. Long-term safety of tofacitinib for the treatment of rheumatoid arthritis up to 8.5 years: integrated analysis of data from the global clinical trials, Ann Rheum Dis 2017;0:1–10, 3. PSUR (Periodic Safety Update Report), Nov 2021, 4. Wollenhaupt et al. Arthritis Research & Therapy 2019;21:89

PP-XEL-NOR-0307