Hvem kan bruke Xeljanz

Når MTX/DMARDs ikke er tilstrekkelig for dine pasienter med moderat til alvorlig aktiv revmatoid artritt (RA). Xeljanz er dokumentert ved kombinasjonsbehandling og monoterapi.1*
 

Xeljanz i kombinasjon med MTX

Når RA-pasienter har vist tegn på utilstrekkelig respons eller intoleranse overfor ett eller flere DMARDs, er det vist at Xeljanz kan gi rask og vedvarende effekt i kombinasjon med MTX.1

Xeljanz som monoterapi

Når RA-pasienter ikke kan eller vil fortsette med MTX på grunn av bivirkninger eller negativ innvirkning på livskvaliteten, er det vist at Xeljanz alene i monoterapi kan gi rask og vedvarende effekt.1

Redusert sykdomsaktivitet og bedring av tegn og symptomer så tidlig som uke 2 og vedvarende effekt i opptil 8 år.1,4
 

Xeljanz er inkludert i EULAR-anbefalinger

EULAR behandlingsalgoritme RA - 2. og 3. linjebehandling av RA, basert på EULAR oppdateringene fra 20162

Tilpasset av Pfizer


Xeljanz er inkludert i både 2019 EULAR-anbefalinger og i 2015 ACR-retningslinjer etter csDMARDs-svikt innen RA.2,3

*Indikasjon: Xeljanz i kombinasjon med metotreksat (MTX) er indisert til behandling av moderat til alvorlig aktiv revmatoid artritt (RA) hos voksne pasienter som har respondert utilstrekkelig på eller er intolerante overfor ett eller flere sykdomsmodifiserende antirevmatiske legemidler. Xeljanz kan gis som monoterapi ved intoleranse overfor MTX eller når behandling med MTX er uhensiktsmessig.
  

ACR=American College of Rheumatology
DMARD=conventional synthetic disease-modifying antirheumatic drug
EULAR=European League Against Rheumatic Diseases
MTX=methotrexate

 

Referanser:

1. Xeljanz SPC, 31.01.2020, 2. Smolen JS, Landewé R, Bijlsma J et al. EULAR recommendations for the management of rheumatoid arthritis with synthetic and biological disease-modifying antirheumatic drugs: 2016 update, 2019 update, Ann Rheum Dis 2020;0:1–15, 3. Singh JA, Saag KG, Bridges SL et al. 2015 American College of Rheumatology Guideline for the Treatment of Rheumatoid Arthritis, Arthritis & Rheumatology 2016; 68: 1–26, 4. Wollenhaupt et al. Arthritis Research & Therapy 2019;21:89

PP-XEL-NOR-0216