Hvordan virker Xeljanz

Xeljanz er en peroral, småmolekylær behandling som hemmer JAK-signalveier3, ved å hemme signaleringen av proinflammatoriske cytokiner, og dermed hemmer inflammasjon og leddskader.4,5

Xeljanz forventes ikke å være immunogent siden det er et lite molekyl.6

Xeljanz representerer en klasse av peroral RA-behandling – målrettet behandling mot inflammasjon som virker intracellulært.1,2

Rask absorpsjon hos friske mennesker med max plasmakonsentrasjon rundt en time etter tablettinntak, med en halveringstid på ca. 3 timer for 5 mg tabletten og ca. 6 timer for 11 mg tabletten.1,7

Virkningsmekanisme

1. Xeljanz virker intracellulært, binder seg til det aktive setet for JAK, og hemmer JAK-aktivering3
2. Xeljanz hemmer JAK3, med mindre inhibering av JAK1 og JAK28
3. Deaktivering av JAK stopper signalering til cellekjernen, hvilket resulterer i redusert produksjon av flere pro-inflammatoriske cytokiner delaktig i patogenesen av RA3,9
4. Redusert cytokinproduksjon reduserer rekruttering av flere immunceller til synovium9

Omarbeidet av Pfizer etter O’Shea JJ et al. Annu Rev Med 2015; 66: 311–328, figur 3.3
 

Pro-inflammatoriske cytokiner i patogensen av RA10-12

Noen av de nevnte cytokinene, slik som IL-4, IL-10 og IL-22, har også anti-inflammatorisk aktivitet.10

Referanser:

1. Xeljanz SPC, 2. Tanaka Y, Yamaoka K. JAK inhibitor tofacitinib for treating rheumatoid arthritis: from basic to clinical, Mod Rheumatol 2012;23:415–424, 3. O’Shea JJ, Schwartz DM, Villarino AV et al. The JAK-STAT Pathway: Impact on Human Disease and Therapeutic Intervention, Annu Rev Med 2015; 66:311–328, 4. Clark JD Flanagan ME, Telliez JB et al. Discovery and Development of Janus Kinase (JAK) Inhibitors for Inflammatory Diseases, J Med Chem 2014;57:5023–5038, 5. van der Heijde D, Tanaka Y, Fleischmann R et al. Tofacitinib (CP-690,550) in Patients With Rheumatoid Arthritis Receiving Methotrexate, Arthritis Rheum 2013;65(3):559–570, 6. Boland BS Sandborn WJ, Chang JT et al. Update on Janus Kinase Antagonists in Inflammatory Bowel Disease, Gastroenterol Clin North Am 2014; 43(3): 603–617, 7. Dowty ME, Lin J, Ryder TF et al. The Pharmacokinetics, Metabolism, and Clearance Mechanisms of Tofacitinib, a Janus Kinase Inhibitor, in Humans, Drug Metab Dispos 2014;42(4):759–773, 8. Waldburger JM, Firestein GS. Garden of therapeutic delights: new targets in rheumatic diseases, Arthritis Res Ther 2009;11(1):206, 9. McInnes IB, Liew FY. Cytokine networks—towards new therapies for rheumatoid arthritis, Nature Clin Pract Rheumatol 2005;1:31–39, 10. McInnes IB, Schell G. Cytokines in the pathogenesis of rheumatoid arthritis, Nat Rev lmmunol 2007; 7(6): 429–442, 11. O’Sullivan LA, Liongue C, Lewis RS et al. Cytokine receptor signaling through the Jak-Stat-Socs pathway in disease, Mol lmmunol 2007; 44(10): 2497–2506, 12. Kontzias A, Kotlyar A, Laurence A et al. Jakinibs: A New Class of Kinase Inhibitors in Cancer and Autoimmune Disease, Curr Opin Pharmacol 2012;12(4):464–470

PP-XEL-NOR-0315