Hvordan virker Xeljanz

Xeljanz er en peroral, småmolekylær behandling som hemmer JAK-signalveier3, ved å hemme signaleringen av proinflammatoriske cytokiner, og dermed hemmer inflammasjon og leddskader.4,5

Xeljanz forventes ikke å være immunogent siden det er et lite molekyl.6

Xeljanz representerer en klasse av peroral RA-behandling – målrettet behandling mot inflammasjon som virker intracellulært.1,2

Rask absorpsjon hos friske mennesker med max plasmakonsentrasjon rundt en time etter tablettinntak, med en halveringstid på ca 3.2 timer.1,7
 

Virkningsmekanisme

1. Xeljanz virker intracellulært, binder seg til det aktive setet for JAK, og hemmer JAK-aktivering3
2. Xeljanz hemmer JAK3, med mindre inhibering av JAK1 og JAK28
3. Deaktivering av JAK stopper signalering til cellekjernen, hvilket resulterer i redusert produksjon av flere pro-inflammatoriske cytokiner delaktig i patogenesen av RA3,9
4. Redusert cytokinproduksjon reduserer rekruttering av flere immunceller til synovium9

Xeljanz celle

Omarbeidet av Pfizer etter O’Shea JJ et al. Annu Rev Med 2015; 66: 311–328, figur 3.3
 

Pro-inflammatoriske cytokiner i patogensen av RA10-12

Noen av de nevnte cytokinene, slik som IL-4, IL-10 og IL-22, har også anti-inflammatorisk aktivitet.10

Referanser:

1. Xeljanz SPC, 27.06.2019, 2. Tanaka Y, Yamaoka K. JAK inhibitor tofacitinib for treating rheumatoid arthritis: from basic to clinical, Mod Rheumatol 2012;23:415–424, 3. O’Shea JJ, Schwartz DM, Villarino AV et al. The JAK-STAT Pathway: Impact on Human Disease and Therapeutic Intervention, Annu Rev Med 2015; 66:311–328, 4. Clark JD Flanagan ME, Telliez JB et al. Discovery and Development of Janus Kinase (JAK) Inhibitors for Inflammatory Diseases, J Med Chem 2014;57:5023–5038, 5. van der Heijde D, Tanaka Y, Fleischmann R et al. Tofacitinib (CP-690,550) in Patients With Rheumatoid Arthritis Receiving Methotrexate, Arthritis Rheum 2013;65(3):559–570, 6. Boland BS Sandborn WJ, Chang JT et al. Update on Janus Kinase Antagonists in Inflammatory Bowel Disease, Gastroenterol Clin North Am 2014; 43(3): 603–617, 7. Dowty ME, Lin J, Ryder TF et al. The Pharmacokinetics, Metabolism, and Clearance Mechanisms of Tofacitinib, a Janus Kinase Inhibitor, in Humans, Drug Metab Dispos 2014;42(4):759–773, 8. Waldburger JM, Firestein GS. Garden of therapeutic delights: new targets in rheumatic diseases, Arthritis Res Ther 2009;11(1):206, 9. McInnes IB, Liew FY. Cytokine networks—towards new therapies for rheumatoid arthritis, Nature Clin Pract Rheumatol 2005;1:31–39, 10. McInnes IB, Schell G. Cytokines in the pathogenesis of rheumatoid arthritis, Nat Rev lmmunol 2007; 7(6): 429–442, 11. O’Sullivan LA, Liongue C, Lewis RS et al. Cytokine receptor signaling through the Jak-Stat-Socs pathway in disease, Mol lmmunol 2007; 44(10): 2497–2506, 12. Kontzias A, Kotlyar A, Laurence A et al. Jakinibs: A New Class of Kinase Inhibitors in Cancer and Autoimmune Disease, Curr Opin Pharmacol 2012;12(4):464–470

PP-XEL-NOR-0191