Hvorfor bruke Xeljanz

I klinisk praksis oppnår mange pasienter ikke sine behandlingsmål til tross for fremskritt i dagens behandlingsmuligheter.1

Metotreksat-svikt er vanlig i løpet av de første behandlingsårene.2-3 Så mange som 1 av 3 pasienter seponerte sin MTX-behandling; 77% av dem gjorde det på grunn av bivirkninger.4,12

Flertallet av RA-pasientene føler at livene deres er styrt av sykdommen, til tross for standard behandling.7 Metotreksat alene er svært ofte ikke nok, og pasienter opplever tegn og symptomer som smerter, fatigue, søvnproblemer og funksjonsbegrensninger.8-11

Så mange som 41-58% av pasientene som mottar anti-TNF, oppnår ikke en American College of Rheumatology (ACR) 20 respons og flere pasienter mister deres kliniske respons eller har bivirkninger i løpet av behandlingen.14 Derfor eksisterer det et udekket behov innen behandling av revmatoid artritt der andre virkningsmekanismer kan være aktuelle. 
  

Behandlingsmål og oppfølging for pasienter med revmatoid artritt

Utdrag for nasjonal prosedyre6:

Behandlingsmålet er vedvarende remisjon ved tidlig RA (jf. kapittel 5). Ved etablert RA er behandlingsmålet også vedvarende remisjon, alternativt vedvarende lav sykdomsaktivitet dersom det ikke er realistisk å oppnå remisjon.1, 2 Remisjon bør oppnås innen 6 måneder etter igangsatt behandling. Dersom det ikke er bedring etter 3 måneder, er det lite sannsynlig at remisjon kan oppnås ved 6 måneder, og behandlingen skal justeres eller endres.1 Behandlingen og behandlingsmålet er basert på en felles avgjørelse mellom pasient og revmatolog.
I praksis, hvis pasienten innen 3 måneder har nådd lav sykdomsaktivitet eller rundt 80% bedring i SDAI eller CDAI, er sannsynligheten høy for å nå behandlingsmålet innen 6 måneder.5,7 Hvis det er ingen eller liten respons ved 3 måneder skal behandlingen endres. Tilsvarende, hvis behandlingsmålet ikke er nådd ved 6 måneder skal behandlingen endres. For å legge til biologisk medikasjon skal det være objektive tegn til inflammasjon. Behandlingen skal tilpasses etter risikofaktorer, komorbiditet og komedikasjon.3

Referanser fra utdrag nasjonal prosedyre - www.norskrevmatologi.no


Rask og vedvarende forbedring av fatigue, smerte og søvn9

Hos pasienter med utilstrekkelig effekt av MTX (MTX-IR), fikk pasientgruppen med Xeljanz + MTX i kombinasjon signifikant forbedret FACIT-F og MOS-Sleep score sammenlignet med placebo + MTX gruppen ved måned 39

Hos MTX-IR pasienter, fikk pasientgruppen med Xeljanz + MTX i kombinasjon signifikant forbedring av smerter sammenlignet med placebo + MTX gruppen ved måned 39

Forbedringer i score for fatigue, smerte og søvn ble opprettholdt gjennom måned 129
  

Xeljanz er et peroralt alternativ, for pasienter med utilstrekkelig effekt av eller intoleranse for DMARDs5

  • Xeljanz har vist å gi rask effekt, så tidlig som uke 2, og vedvarende effekt i opptil 8 år5,17

  • Konsistent sikkerhetsprofil vist med langtidsoppfølging i 9,5 år6,17

  • Dokumentert gjennom et omfattende studieprogram med mer enn 23.600 pasienter5,13

  • Mer enn 541.000 pasientår med Xeljanz på verdensbasis13


DMARD= disease-modifying antirheumatic drug
FACIT-F=functional assessment of chronic illness therapy-fatigue
MTX=methotrexate; IR=Inadequate Response
MOS=medical outcomes study-sleep
BID=to ganger daglig

Referanser:

1. Haugeberg G, Widding Hansen IH, Soldal DM et al. Ten years of change in clinical disease status and treatment in rheumatoid arthritis: results based on standardized monitoring of patients in an ordinary outpatient clinic in southern Norway, Arthritis Res Ther 2015; 17: 219, 2. Aletaha D, Smolen JS. Effectiveness profiles and dose dependent retention of traditional disease modifying antirheumatic drugs for rheumatoid arthritis. An observational study, J Rheumatol 2002;29:1631–1638, 3. Maradit-Kremers H Nicola PJ, Crowson CS et al. Patient, disease, and therapy-related factors that influence discontinuation of disease-modifying antirheumatic drugs: a population-based incidence cohort of patients with rheumatoid arthritis, J Rheumatol 2006;33:248–255, 4. Nikiphorou E, Negoescu A, Fitzpatrick JD et al. Indispensable or intolerable? Methotrexate in patients with rheumatoid and psoriatic arthritis: a retrospective review of discontinuation rates from a large UK cohort, Clin Rheumatol 2014;33(5):609–614, 5. Xeljanz SPC, 6. Cohen SB, Tanaka Y, Mariette X et al. Long-term safety of tofacitinib for the treatment of rheumatoid arthritis up to 8.5 years: integrated analysis of data from the global clinical trials, Ann Rheum Dis 2017;0:1–10, 7. McInnes IB, Combe B, Burmester G et al. Understanding the patient perspective - results of the Rheumatoid Arthritis: Insights, Strategies & Expectations (RAISE) patient needs survey, Clin Exp Rheumatol 2013;31:350–357, 8. Katchamart W, Trudeau J, Phumethum V et al. Methotrexate monotherapy versus methotrexate combination therapy with non-biologic disease modifying anti-rheumatic drugs for rheumatoid arthritis (Review), Cochrane Database Syst Rev 2010; 14: CD008495, 9. Strand V, van Vollenhaven RF, Lee EB et al. Tofacitinib or adalimumab versus placebo: patientreported outcomes from a phase 3 study of active rheumatoid arthritis, Rheumatology (Oxford). 2016;55(6):1031–1041, 10. Sanderson T, Morris M, Calnan M et al. What outcomes from pharmacological treatments are important to people with rheumatoid arthritis? Creating the basis of a patient core set, Arthritis Care Res 2010; 62(5): 640–646, 11. Strand V, Kremer J, Wallenstein G et al. Effects of tofacitinib monotherapy on patient-reported outcomes in a randomized phase 3 study of patients with active rheumatoid arthritis and inadequate responses to DMARDs, Arthritis Res Ther 2015;17:307–318, 12. Methotrexate SPC, 09.08.2018, 13. PSUR (Periodic Safety Update Report), Nov 2021, 14. Burmester, Blanco, Charles-Schoeman et al. Tofacitinib (CP-690,550) in combination with methotrexate in patients with active rheumatoid arthritis with an inadequate response to tumour necrosis factor inhibitors: a randomised phase 3 trial, Lancet 2013; 381: 451–60, 16. Aga AB, Haavardsholm EA, Nasjonal veileder i Revmatologi; Nasjonal prosedyre for diagnostikk, behandling og oppfølging av revmatoid artritt i Norge, Versjon 0.16, 07.09.2022, legeforeningen.no, 17. Wollenhaupt et al. Arthritis Research & Therapy 2019;21:89

PP-XEL-NOR-0307