Om Xeljanz til behandling av RA

Peroral behandling av RA med annerledes virkningsmekanisme enn biologiske legemidler

Xeljanz tilhører JAK-hemmere (også kalt tsDMARDs). En klasse legemidler med en annerledes virkningsmekanisme enn de biologiske legemidlene. Xeljanz har blitt evaluert i et omfattende klinisk studieprogram med syv globale fase 3-studier og en lang oppfølgingsstudie.1-4

Xeljanz 5mg tablettXeljanz 11mg

Xeljanz tablett 5 mg og 11 mg (bildet reflekterer ikke reell størrelse)

Xeljanz er en peroral, små-molekylær substans som hemmer enzymet Janus Kinase (JAK-hemmer) som i sin tur hemmer proinflammatoriske cytokiner gjennom intracellulær målrettet inhibering av JAK-signalveien.1,2,5,6

Les mer om bruken av Xeljanz

Hvorfor er JAK-hemmere viktige?

Janus kinase (JAK) styrer aktiveringen av signaleringskaskader for mange cytokiner som er involvert i patogenesen av immunmediert betennelsessykdom,5,7 noe som gjør JAK en kandidat for målrettet terapeutisk behandling av RA.

Hva sier spesialistene som har mange års erfaring med Xeljanz?

Referanser:

1. Xeljanz SPC, 2. Tanaka Y, Yamaoka K. JAK inhibitor tofacitinib for treating rheumatoid arthritis: from basic to clinical, Mod Rheumatol 2012;23:415–424, 3. Wollenhaupt J, Silverfield J, Lee EB et al. Safety and efficacy of tofacitinib, an oral janus kinase inhibitor, for the treatment of rheumatoid arthritis in open-label, longterm extension studies. J Rheumatol 2014;41(5):837–852, 4. Fleischmann R, Mysler E, Hall S et al. Efficacy and safety of tofacitinib monotherapy, tofacitinib with methotrexate, and adalimumab with methotrexate in patients with rheumatoid arthritis (ORAL Strategy): a phase 3b/4, double-blind, head-to-head, randomised controlled trial Lancet. 2017; 390:457–68, 5. O’Shea JJ, Schwartz DM, Villarino AV et al. The JAK-STAT Pathway: Impact on Human Disease and Therapeutic Intervention, Annu Rev Med 2015; 66:311–328, 6. Fleischmann R. Novel small-molecular therapeutics for rheumatoid arthritis, Curr Opin Rheumatol 2012; 24(23):335–341, 7. McInnes IB, Liew FY. Cytokine networks—towards new therapies for rheumatoid arthritis, Nature Clin Pract Rheumatol 2005;1:31–39

PP-XEL-NOR-0307