Xeljanz pasientprofiler

Xeljanz har blitt undersøkt hos mer enn 18.800 pasienter, som gir mer enn 165.000 pasientårs erfaring over 9,5 år.1-3

Nedenfor er to fiktive pasientprofiler som vil kunne være egnet for Xeljanz-behandling på grunn av manglende effekt eller MTX-bivirkninger:4

Referanser:

1. Xeljanz SPC, 31.01.2020, 2. PSUR (Periodic Safety Update Report), Jan 2019, 3. Wollenhaupt et al. Arthritis Research & Therapy 2019;21:89, 4. Methotrexate Preparatomtale (SPC), gjeldende pr. 09.08.2018

PP-XEL-NOR-0216