Xeljanz pasientprofiler

Xeljanz har blitt undersøkt hos mer enn 23.600 pasienter, som gir mer enn 541.000 pasientårs erfaring over 9,5 år.1-3

Nedenfor er to fiktive pasientprofiler som vil kunne være egnet for Xeljanz-behandling på grunn av manglende effekt eller MTX-bivirkninger:4

Referanser:

1. Xeljanz SPC, 2. PSUR (Periodic Safety Update Report), Nov 2021, 3. Wollenhaupt et al. Arthritis Research & Therapy 2019;21:89

PP-XEL-NOR-0267