Xeljanz - Ulcerøs kolitt (UC)

Xeljanz (tofacitinib) er indisert til behandling av voksne pasienter med moderat til alvorlig aktiv ulcerøs kolitt (UC) som har hatt utilstrekkelig respons, tapt respons, eller var intolerante overfor enten konvensjonell behandling eller et biologisk legemiddel.1

Rask og langvarig effekt*

Når pasienter har utilstrekkelig respons, tapt respons, eller uakseptable bivirkninger av enten konvensjonell behandling eller et biologisk legemiddel, så kan Xeljanz gi rask forbedring av symptomer, langvarig kortikosteroidfri remisjon og slimhinnetilheling.1,2,3 Samtidig har Xeljanz en godt dokumentert sikkerhetsprofil.1

Behandlingsalternativ i tablettform for pasienter med ulcerøs kolitt

Xeljanz var den første orale JAK-hemmer som ble godkjent for ulcerøs kolitt. Opptil en tredjedel av pasientene som blir behandlet med TNF-hemmere responderer ikke på induksjonsbehandling (primære nonrespondere) og ytterligere 10 % til 20 % av pasientene opplever tap av respons for hvert år (sekundære nonrespondere). Mangel på respons og tap av effekt representerer et stort udekket behov i behandlingen av UC.4 Xeljanz er et småmolekylært (ikke-biologisk) legemiddel.1

Se Xeljanz sikkerhetsinformasjon

*Rask effekt: Så tidlig som i uke 2, ble signifikante forskjeller observert mellom tofacitinib 10 mg to ganger daglig og placebo i endringen fra baseline i rektal blødning og avføringsfrekvens, samt partiell Mayo-skår. Langvarig effekt: En signifikant større andel pasienter med tofacitinib 5/10 mg to ganger daglig oppnådde følgende endepunkter i uke 52 sammenlignet med placebo: remisjon, forbedring av endoskopisk utseende av slimhinnen, normalisering av endoskopisk utseende av slimhinnen, vedlikehold av klinisk respons, remisjon blant pasienter som var i remisjon ved baseline og langvarig kortikosteroid-fri remisjon ved både uke 24 og uke 52 blant pasienter som var i remisjon ved baseline.


JAK=Janus kinase; RA=revmatoid artritt; UC=ulcerøs kolitt

Referanser:

1. Xeljanz SPC,  2. Sandborn WJ, Su C, Sands BE, et al. Tofacitinib as induction and maintenance therapy for ulcerative colitis. N Engl J Med 2017;376:1723-36, 3. Hanauer S, Panaccione R, Danese S et al. Tofacitinib Induction Therapy Reduces Symptoms Within 3 Days for Patients With Ulcerative Colitis. Clin Gastroenterol Hepatol. 2019 Jan;17(1):139-147, 4. Soendergaard, C., et al., Targeting JAK-STAT signal transduction in IBD, Pharmacol Ther. 2018 Dec;192:100-111

PP-XEL-NOR-0315