Forbedring av helserelatert livskvalitet ved behandling av ulcerøs kolitt

Forbedringer i tarmfunksjon, emosjonell funksjon og sosial funksjon med Xeljanz induksjonsbehandling hos pasienter med ulcerøs kolitt1

OCTAVE Induction 1&2

Signifikant forbedring i alle fire IBDQ-komponenter med Xeljanz:1

  • Tarmfunksjon
  • Systemiske symptomer
  • Emosjonell  status
  • Sosial funksjon

...som ble opprettholdt over 52 uker med Xeljanz vedlikeholdsbehandling (OCTAVE Sustain)

Pasienter som fikk Xeljanz opprettholdt signifikante forbedringer i alle IBDQ-komponenter ved alle målepunkter gjennom 52 uker.1

Begge Xeljanz-gruppene (5 og 10 mg to ganger daglig) viste bedring fra baseline i helse- og livskvalitetsrelaterte skår sammenlignet med placebo.

 

BID=twice daily; IBDQ=inflammatory bowel disease questionnaire; LS=least square; UC=ulcerative colitis
 

Referanser:

1. Panés J, Vermeire S, Lindsay JO et al. Tofacitinib in Patients with Ulcerative Colitis: Health-Related Quality of Life in Phase 3 Randomised Controlled Induction and Maintenance Studies. J Crohns Colitis 2018; 12(2): 145–156, 2. Xeljanz SPC

PP-XEL-NOR-0315