Hvorfor bruke Xeljanz

Behandlingsmål og oppfølging for pasienter med ulcerøs kolitt

Behandlingsmål

Behandlingsmålet ved ulcerøs kolitt er klinisk og endoskopisk remisjon.1

Til tross for etablerte behandlingsalternativer, er det mange pasienter med ulcerøs kolitt som ikke når dette behandlingsmålet. Disse pasientene opplever ofte rektale blødninger og/eller manglende kontroll på avføringsfrekvens.2-4

Årsaker til at pasienter ikke når behandlingsmålet er sammensatt. To viktig faktorer, med utgangspunkt i legemiddelbehandlingen, er manglende effekt ved behandlingsstart (primær non-responder) eller tap av effekt over tid (sekundær non-responder).

Pasienter ønsker rask og langvarig lindring

Pasienter med ulcerøs kolitt ønsker en induksjonsbehandling som gir rask og langvarig lindring.2,5 Det vil si kontroll på rektale blødninger, avføringsfrekvens og andre kliniske symptomer. Normalisering av tarmslimhinnen er et viktig ekstra behandlingsmål som er direkte forbundet med langvarig remisjon.1

Vedlikeholdsbehandling for pasienter med ulcerøs kolitt

Målet med vedlikeholdsbehandling er å opprettholde klinisk og endoskopisk remisjon uten bruk av kortikosteroider, men de fleste pasienter med moderat til alvorlig ulcerøs kolitt oppnår ikke kortikosteroid-fri remisjon ved bruk av tradisjonelle biologiske legemidler.2,6

Pasienter kan oppleve bedring ved bruk av Xeljanz

Xeljanz er et småmolekylert legemiddel (tablett i to ulike styrker), med en intracellulær, for behandling av ulcerøs kolitt.7

Pasienter som ikke har respondert tilfredsstillende på konvensjonell eller biologisk behandling kan oppleve bedring ved bruk av Xeljanz.

  • Rask effekt på symptomer: innen 3 dager*8
  • Langvarig remisjon og slimhinnetilheling†9
  • Vedvarende steroid- fri remisjon‡9
  • Bedring av livskvalitet (IBDQ)§10
  • Godt dokumentert sikkerhetsprofil7,11

* Post hoc-analyse av daglige data fra pasient-dagbøker fra OCTAVE Induction 1 og 2.8

† Ved uke 8 for induksjonsbehandling og uke 52 for vedlikeholdsbehandling9
‡ Langvarig kortikosteroid-fri remisjon: remisjon uten bruk av kortikosteroider minst 4 uker i forkant av visit ved både uke 24 og uke 52.9
§ Bedring vs placebo observert etter 8 uker induksjonsbehandling og denne vedvarte gjennom 52 ukers vedlikeholdsbehandling.10

 

BID=to ganger daglig; IBDQ=Inflammatory bowel disease questionnaire; UC=ulcerøs kolitt

Referanser:

1. Harbord M, Eliakim R, Bettenworth D et al. Third European Evidence-based Consensus on Diagnosis and Management of Ulcerative Colitis. Part 2: Current Management. J Crohns Colitis 2017; 11(7): 769–784, 2. Peyrin-Biroulet L, Assche GV, Sturm A et al. Treatment satisfaction, preferences and perception gaps between patients and physicians in the ulcerative colitis CARES study: A real world-based study. Dig Liver Dis 2016; 48(6): 601–607, 3. Schreiber S, Panés J, Louis E et al. Perception gaps between patients with ulcerative colitis and healthcare professionals: an online survey, BMC Gastroenterol 2012; 12(1): 108, 4. Dignass A, Lindsay JO, Sturm A et al. Second European evidence-based consensus on the diagnosis and management of ulcerative colitis Part 2: Current management. J Crohns Colitis 2012; 6(10): 991–1030, 5. Gray JR, Leung E, Scales J. Treatment of ulcerative colitis from the patient's perspective: a survey of preferences and satisfaction with therapy. Alimentary pharmacology & therapeutics 2009; 29(10):1114–1120, 6. Dignass A, Lindsay JO, Sturm A et al. Second European evidence-based consensus on the diagnosis and management of ulcerative colitis Part 2: Current management. J Crohns Colitis 2012; 6(10): 991–1030, 7. Xeljanz SPC, 8. Hanauer S, Panaccione R, Danese S et al. Tofacitinib Induction Therapy Reduces Symptoms Within 3 Days for Patients With Ulcerative Colitis. Clin Gastroenterol Hepatol. 2019 Jan;17(1):139-147, 9. Sandborn WJ, Su C, Sands BE, et al. Tofacitinib as induction and maintenance therapy for ulcerative colitis. N Engl J Med 2017;376:1723-36, 10. Panés J, Vermeire S, Lindsay JO et al. Tofacitinib in Patients with Ulcerative Colitis: Health-Related Quality of Life in Phase 3 Randomised Controlled Induction and Maintenance Studies. J Crohns Colitis 2018; 12(2): 145–156, 11. Cohen SB, Tanaka Y, Mariette X, et al. Long-term safety of tofacitinib for the treatment of rheumatoid arthritis up to 8.5 years: integrated analysis of data from the global clinical trials. Ann Rheum Dis 2017;76:1253–1262

PP-XEL-NOR-0305