Klinisk nytte av Xeljanz ved behandling av UC

Xeljanz gir pasienter med ulcerøs kolitt rask og langvarig bedring av kliniske symptomer og livskvalitet1,2

Effekten og sikkerhetsprofilen til Xeljanz er etablert i et omfattende klinisk studieprogram, OCTAVE-studiene, som inkluderer to induksjonsstudier og en vedlikeholdsstudie med tilsammen 1139 pasienter med moderat til alvorlig ulcerøs kolitt.2

Xeljanz er en tablettbehandling som har vist følgende:

  • Rask effekt på symptomer: innen 3 dager1
  • Langvarig remisjon og slimhinne-tilheling*2
  • Vedvarende kortikosteroidfri remisjon†2
  • Bedring av livskvalitet (IBDQ)‡4

Xeljanz og ulcerøs kolitt - Kliniske studier

Her kan du lese mer om resultatene i OCTAVE-studiene ved ulcerøs kolitt:

Xeljanz induksjonsbehandling

Xeljanz vedlikeholdsbehandling

Andre sider om Xeljanz:

 

* Ved uke 8 for induksjonsbehandling og uke 52 ved vedlikeholdbehandling2
† Langvarig kortikosteroid-fri remisjon: remisjon med ingen bruk av kortikosteroider i minst 4 uker før visitt ved både uke 24 og uke 52.2
‡Bedring vs placebo observert i løpet av 8 ukers induksjonsbehandling og denne vedvarte gjennom 52 uker med vedlikeholdsbehandling.4

 

IBDQ= Inflammatory bowel disease questionnaire; UC=ulcerøs kolitt

 

Referanser:
1. Hanauer S, Panaccione R, Danese S et al. Tofacitinib Induction Therapy Reduces Symptoms Within 3 Days for Patients With Ulcerative Colitis. Clinical Gastroenterology and Hepatology 2018. DOI 10.1016/j.cgh.2018.07.009 (Accepted manuscript)
2. Sandborn WJ, Su C, Sands BE, et al. Tofacitinib as induction and maintenance therapy for ulcerative colitis. N Engl J Med 2017;376:1723-36
3. Xeljanz SPC, 08.11.2018
4. Panés J, Vermeire S, Lindsay JO et al. Tofacitinib in Patients with Ulcerative Colitis: Health-Related Quality of Life in Phase 3 Randomised Controlled Induction and Maintenance Studies. J Crohns Colitis 2018; 12(2): 145–156