Klinisk nytte av Xeljanz ved behandling av UC

Xeljanz gir pasienter med ulcerøs kolitt rask og langvarig bedring av kliniske symptomer og livskvalitet1,2

Effekten og sikkerhetsprofilen til Xeljanzer etablert i et omfattende klinisk studieprogram, OCTAVE-studiene, som inkluderer to induksjonsstudier og en vedlikeholdsstudie med tilsammen 1139 pasienter med moderat til alvorlig ulcerøs kolitt.2

Xeljanz er en tablettbehandling som har vist følgende:

  • Rask effekt på symptomer: innen 3 dager1
  • Langvarig remisjon og slimhinne-tilheling2
  • Vedvarende kortikosteroidfri remisjon2
  • Bedring av livskvalitet (IBDQ)4

Xeljanz og ulcerøs kolitt - Kliniske studier

Xeljanz induksjonsbehandling

Xeljanz vedlikeholdsbehandling

Referanser:

1. Hanauer S, Panaccione R, Danese S et al. Tofacitinib Induction Therapy Reduces Symptoms Within 3 Days for Patients With Ulcerative Colitis. Clin Gastroenterol Hepatol. 2019 Jan;17(1):139-147, 2. Sandborn WJ, Su C, Sands BE, et al. Tofacitinib as induction and maintenance therapy for ulcerative colitis. N Engl J Med 2017;376:1723-36, 3. Xeljanz SPC, 4. Panés J, Vermeire S, Lindsay JO et al. Tofacitinib in Patients with Ulcerative Colitis: Health-Related Quality of Life in Phase 3 Randomised Controlled Induction and Maintenance Studies. J Crohns Colitis 2018; 12(2): 145–156

PP-XEL-NOR-0315