OCTAVE Induction 1 & 2

Xeljanz induksjonsbehandling - OCTAVE 1&2

Rask og signifikant reduksjon av symptomer - antall avføringer og rektale blødninger1

Post hoc analyse av OCTAVE Induction 1&2

Tre dager etter behandlingsstart oppnådde pasienter ved bruk av Xeljanz (tofacitinib) en signifikant reduksjon av antall avføringer vs placebo.1

Ved bruk av XELJANZ oppnådde pasienter 3 dager etter behandlingsstart en signifikant reduksjon av antall avføringer vs placebo

Tre dager etter behandlingsstart oppnådde pasienter ved bruk av Xeljanz (tofacitinib) en signifikant reduksjon av rektale blødninger vs placebo.1

Ved bruk av XELJANZ oppnådde pasienter 3 dager etter behandlingsstart en signifikant reduksjon av rektale blødninger vs placebo

Remisjon og ingen rektale blødninger etter 8 uker induksjonsbehandling med Xeljanz2

I to identiske Fase III induksjonsstudier var andelen av pasienter med remisjon og slimhinnetilheling etter 8 uker signifikant høyere med Xeljanz 10 mg BID vs placebo.2

Effekten til Xeljanz var høyere enn placebo for både TNFi-naive pasienter og pasienter med TNFi-svikt.2

I Xeljanz UC-studiene, ble remisjon definert strengere enn i tidligere UC-studier, ved å kreve at delmålet rektal blødning skulle være 0.4

 

Pasienter uten klinisk respons med Xeljanz 10 mg BID i OCTAVE Induction kunne inngå i OCTAVE Open for nye 8 ukers induksjons-behandling. Etter 8 uker med Xeljanz 10 mg BID i OCTAVE Open, oppnådde 53% (155/293) av disse pasientene klinisk respons og 14% (42/293) oppnådde remisjon.3


BID=twice daily; IBDQ=health-related quality of life; LS=least square; SE=standard error; TNFi=tumour necrosis factor inhibitor; UC=ulcerative colitis.

 

Referanser:
1. Hanauer S, Panaccione R, Danese S et al. Tofacitinib Induction Therapy Reduces Symptoms Within 3 Days for Patients With Ulcerative Colitis. Clinical Gastroenterology and Hepatology 2018. DOI 10.1016/j.cgh.2018.07.009 (Accepted manuscript)
2. Sandborn WJ, Su C, Sands BE, et al. Tofacitinib as induction and maintenance therapy for ulcerative colitis. N Engl J Med 2017;376:1723-36
3. Xeljanz SPC, 08.11.2018
4. Pouillon L, Bossuyt P, Peyrin-Biroulet L. Tofacitinib Is the Right OCTAVE for Ulcerative Colitis. Gastroenterology 2017; 153(3): 862–864