OCTAVE Induction 1 & 2

XELJANZ induksjonsbehandling - OCTAVE 1&2

Rask og signifikant reduksjon av symptomer - antall avføringer og rektale blødninger1

Post hoc analyse av OCTAVE Induction 1&2

Tre dager etter behandlingsstart oppnådde pasienter ved bruk av Xeljanz (tofacitinib) en signifikant reduksjon av antall avføringer vs placebo.1

Xeljanz_slide_8_1_graf_Stool_comp

Tre dager etter behandlingsstart oppnådde pasienter ved bruk av Xeljanz (tofacitinib) en signifikant reduksjon av rektale blødninger vs placebo.1

Xeljanz_slide_8_2_graf_Rectal

Remisjon og ingen rektale blødninger etter 8 uker induksjonsbehandling med Xeljanz2

I to identiske Fase III induksjonsstudier var andelen av pasienter med remisjon og slimhinnetilheling etter 8 uker signifikant høyere med Xeljanz 10 mg BID vs placebo.2

Xeljanz_slide_8_3_graf_OCTAVE-study1

Effekten til Xeljanz var høyere enn placebo for både TNFi-naive pasienter og pasienter med TNFi-svikt.2

I Xeljanz UC-studiene, ble remisjon definert strengere enn i tidligere UC-studier, ved å kreve at delmålet rektal blødning skulle være 0.4

Xeljanz_slide_8_3_graf_OCTAVE-study2


Pasienter uten klinisk respons med Xeljanz 10 mg BID i OCTAVE Induction kunne inngå i OCTAVE Open for nye 8 ukers induksjons-behandling. Etter 8 uker med Xeljanz 10 mg BID i OCTAVE Open, oppnådde 53% (155/293) av disse pasientene klinisk respons og 14% (42/293) oppnådde remisjon.3

Resultatene fra OCTAVE Sustain


BID=twice daily; IBDQ=health-related quality of life; LS=least square; SE=standard error; TNFi=tumour necrosis factor inhibitor; UC=ulcerative colitis

Referanser:

1. Hanauer S, Panaccione R, Danese S et al. Tofacitinib Induction Therapy Reduces Symptoms Within 3 Days for Patients With Ulcerative Colitis. Clin Gastroenterol Hepatol. 2019 Jan;17(1):139-147, 2. Sandborn WJ, Su C, Sands BE, et al. Tofacitinib as induction and maintenance therapy for ulcerative colitis. N Engl J Med 2017;376:1723-36, 3. Xeljanz SPC, 31.01.2020, 4. Pouillon L, Bossuyt P, Peyrin-Biroulet L. Tofacitinib Is the Right OCTAVE for Ulcerative Colitis. Gastroenterology 2017; 153(3): 862–864

PP-XEL-NOR-0213