OCTAVE Sustain

Xeljanz vedlikeholdsbehandling - OCTAVE Sustain

Pasienter som oppnådde klinisk respons etter 8 uker med Xeljanz 10 mg BID i induksjonsstudiene, ble inkludert i OCTAVE Sustain. Disse ble randomisert (1:1:1) til Xeljanz 5 mg BID, Xeljanz 10 mg BID eller placebo og fulgt i 52 uker.

Effektiv vedlikeholdsbehandling er vist med Xeljanz 5 mg BID og Xeljanz 10 mg BID2

Behandlingseffekten var signifikant bedre for Xeljanz 5 mg BID eller 10 mg BID vs placebo for primært endepunkt og alle sekundære endepunkter i vedlikeholdsstudien.2

Her vist i figuren under for andel pasienter i remisjon, med slimhinnetilheling og klinisk respons:2
 

Pasienter som var i remisjon ved slutten av OCTAVE Sustain (behandling med Xeljanz 5 mg BID eller Xeljanz 10 mg BID) ble fulgt videre i OCTAVE Open med Xeljanz 5 mg BID. Ved måned 12 i OCTAVE Open var 74% (48/65) av disse pasientene i remisjon.3

I kliniske studier med XELJANZ ble remisjon definert som et strengere endepunkt enn i tidligere kliniske studier innen UC; dette ble gjort ved å inkludere blødningsscore = 0 (Ikke 0 og 1 som i tidligere kliniske studier).5

Langvarig kortikosteroid-fri remisjon med Xeljanz vedlikeholdsbehandling2

Blant pasienter i remisjon ved baseline i vedlikeholdsstudien :

  • Nesten halvparten av pasientene som fikk Xeljanz 10 mg to ganger daglig oppnådde vedvarende kortikosteroid-fri remisjon i uke 52.†2
  • 40 % av pasientene uten tidligere TNFi-svikt oppnådde langvarig kortikosteroid-fri remisjon med Xeljanz 5 mg to ganger daglig i uke 52.2

NB! Anbefalt vedlikeholdsdosering er Xeljanz 5 mg to ganger daglig.

Se Dosering og administrering

Livskvalitet

Xeljanz bedret livskvaliteten til pasienter med ulcerøs kolitt, vist ved bedring i fysisk, sosial og emosjonell (IBDQ) score vs placebo som ble opprettholdt gjennom 52 uker.4

Les mer om helserelatert livskvalitet

Se resultatene fra OCTAVE induction 1&2


Key secondary endpoint

BID=twice daily; TNFi=tumour necrosis factor inhibitor

Referanser:

1. Hanauer S, Panaccione R, Danese S et al. Tofacitinib Induction Therapy Reduces Symptoms Within 3 Days for Patients With Ulcerative Colitis. Clin Gastroenterol Hepatol. 2019 Jan;17(1):139-147, 2. Sandborn WJ, Su C, Sands BE, et al. Tofacitinib as induction and maintenance therapy for ulcerative colitis. N Engl J Med 2017;376:1723-36, 3. Xeljanz SPC, 4. Panés J, Vermeire S, Lindsay JO et al. Tofacitinib in Patients with Ulcerative Colitis: Health-Related Quality of Life in Phase 3 Randomised Controlled Induction and Maintenance Studies. J Crohns Colitis 2018; 12(2): 145–156, 5. Pouillon L, Bossuyt P, Peyrin-Biroulet L. Tofacitinib Is the Right OCTAVE for Ulcerative Colitis. Gastroenterology 2017; 153(3): 862–864

PP-XEL-NOR-0305