Om Xeljanz til behandling av UC

Xeljanz - ny legemiddelklasse innen behandling av ulcerøs kolitt3,4

Xeljanz (tofacitinib) tilhører en klasse av UC-behandling med en annerledes virkningsmekanisme enn de biologiske legemidlene. Xeljanz har blitt evaluert i et omfattende klinisk studieprogram med tre globale fase 3-studier og en lang oppfølgingsstudie.2-5

Legemidlet kan gi en rask forbedring på symptomer allerede etter 3 dager,1 og en langvarig steroid-fri remisjon.2

Xeljanz 5mg og 10 mg tablett
Xeljanz tablett 5 mg og 10 mg (bildet reflekterer ikke reell størrelse)

Den anbefalte dosen er 10 mg gitt oralt to ganger daglig i 8-16 uker for induksjon og 5 mg (eller 10 mg) gitt to ganger daglig for vedlikehold (morgen og kveld).3

Sikkerhetsprofilen er observert og godt dokumentert hos både pasienter med ulcerøs kolitt og revmatoid artritt (RA).3

Xeljanz er et peroralt små-molekylært legemiddel som hemmer enzymet Janus Kinase (JAK-hemmer).3-5

Referanser:

1. Hanauer S, Panaccione R, Danese S et al. Tofacitinib Induction Therapy Reduces Symptoms Within 3 Days for Patients With Ulcerative Colitis. Clin Gastroenterol Hepatol. 2019 Jan;17(1):139-147, 2. Sandborn WJ, Su C, Sands BE, et al. Tofacitinib as induction and maintenance therapy for ulcerative colitis. N Engl J Med 2017;376:1723-36, 3. Xeljanz SPC, 31.01.2020, 4. Danese S, Grisham M,  Hodge J et al. JAK inhibition using tofacitinib for inflammatory bowel disease treatment: a hub for multiple inflammatory cytokines. Am J Physiol Gastrointest Liver Physiol 2016;310: G155–G162, 5. Hodge JA, Kawabata TT, Krishnaswami S et al. The mechanism of action of tofacitinib - an oral Janus kinase inhibitor for the treatment of rheumatoid arthritis. Clin Exp Rheumatol 2016; 34: 318–328

PP-XEL-NOR-0213