Om Xeljanz til behandling av UC

Xeljanz - ny legemiddelklasse innen behandling av ulcerøs kolitt3,4

Xeljanz (tofacitinib) tilhører en ny klasse av UC-behandling med en ny og annerledes virkningsmekanisme enn de biologiske legemidlene. Xeljanz har blitt evaluert i et omfattende klinisk studieprogram med tre globale fase 3-studier og en lang oppfølgingsstudie.2-5Xeljanz tabletter 5 mg og 10 mg

Legemidlet kan gi en rask forbedring på symptomer allerede etter 3 dager,1 og en langvarig steroid-fri remisjon.2

Den anbefalte dosen er 10 mg gitt oralt to ganger daglig i 8-16 uker for induksjon og 5 mg (eller 10 mg) gitt to ganger daglig for vedlikehold (morgen og kveld).3

Sikkerhetsprofilen er observert og godt dokumentert hos både pasienter med ulcerøs kolitt og revmatoid artritt (RA).3

Xeljanz er et peroralt små-molekylært legemiddel som hemmer enzymet Janus Kinase (JAK-hemmer).3-5

Les mer hvorfor bruke Xeljanz

Hvorfor er JAK-hemmere og Xeljanz viktige?

Janus kinase (JAK) styrer aktivering av signalleringskaskaden til mange cytokiner som er involvert i betennelsessykdommer.4,5 Dette gjør JAK til en kandidat for målrettet terapeutisk behandling av ulcerøs kolitt. Xeljanz hemmer JAK og dermed også effekten til en rekke cytokiner som er sentrale i patogenesen ved UC.4

Les mer om hvordan Xeljanz virker

Hvilke pasienter har behov for Xeljanz?

Når ulcerøs kolitt pasienter ikke lykkes med konvensjonell eller biologisk behandling, så kan pasientene få foreskrevet Xeljanz.3

Les mer om hvilke pasienter som kan ha behov for Xeljanz

 

JAK=Janus kinase; RA= revmatoid artritt; UC=ulcerøs kolitt.

Referanser:
1. Hanauer S, Panaccione R, Danese S et al. Tofacitinib Induction Therapy Reduces Symptoms Within 3 Days for Patients With Ulcerative Colitis. 2018 Sep 10. pii: S1542-3565(18)30709-2. doi: 10.1016/j.cgh.2018.07.009. [Epub ahead of print]
2. Sandborn WJ, Su C, Sands BE, et al. Tofacitinib as induction and maintenance therapy for ulcerative colitis. N Engl J Med 2017;376:1723-36
3. Xeljanz SPC, 08.11.2018
4. Danese S, Grisham M,  Hodge J et al. JAK inhibition using tofacitinib for inflammatory bowel disease treatment: a hub for multiple inflammatory cytokines. Am J Physiol Gastrointest Liver Physiol 2016;310: G155–G162
5. Hodge JA, Kawabata TT, Krishnaswami S et al. The mechanism of action of tofacitinib - an oral Janus kinase inhibitor for the treatment of rheumatoid arthritis. Clin Exp Rheumatol 2016; 34: 318–328