Zavicefta - til behandling av kompliserte gramnegative infeksjoner

Zavicefta er indikert til voksne pasienter som trenger behandling for infeksjoner forårsaket av resistente aerobe
gramnegative bakterier, hvor det er viktig å gi riktig behandling fra starten av. Zavicefta er en kombinasjon av ceftazidim og
avibaktam1. Avibaktam er en reversibel ikke-β-laktam β-laktamasehemmer2 og har en annen virkningsmekanisme enn
andre β-laktamasehemmere.

  Avibaktam:

  • En reversibel, ikke-β-laktam β-laktamasehemmer3
  • En kovalent, langsom reversibel inhibitor med en virkningsmekanisme ulik andre β-laktamasehemmere

  Ceftazidime:

  • hemmer bakteriell peptidoglykan celleveggssyntese etter binding til penicillinbindende proteiner (PBPs), noe som forårsaker bakteriolysis og celledød. Avibactam er en ikke-ß-laktam-ß-laktamasehemmer som virker ved å danne et kovalent addukt med enzymet som er stabilt for hydrolyse.1

  Zavicefta har bakteriedrepende aktivitet mot resistente gramnegative bakterier inkludert1:

  • Pseudomonas auruginosa (blant mange ceftazidimresistente stammer)
  • Carbapenem-resistente enterobakterier
  • ESBL-produserende enterobakterier

  EffektdataVirkningsmekanisme

  Avibaktam hemmer både Ambler klasse A og klasse C β-laktamase og noen klasse D-enzymer, inkludert:1*

  • Extended-spectrum β-lactamase (ESBLs) 
  • OXA-48 carbapenemase
  • Klebsiella pneumoniae carbapenemase (KPCs)
  • AmpC-enzymer

  *Avibaktam hemmer ikke klasse B-enzymer (metallo-betalaktamaser) og klarer ikke å hemme mange av klasse D-enzymene.1

  Nyttig om Zavicefta

  Referanser:


  1. Zavicefta SPC
  2. Liscio JL, Mahoney MV, Hirsch EB, Ceftolozane/tazobactam and ceftazidime/avibactam: two novel β-lactam/β-lactamase inhibitor combination agents for the treatmentof resistant Gram-negative bacterial infections, Int J Antimicrob Agents 2015;46:266-71
  3. Ehmann DE, Jahic H, Ross PL et al, Avibactam is a covalent, reversible, non–β-lactam β-lactamase inhibitor, PNAS 2012; 109:29: 11663–11668

   

   

  PP-ZVA-NOR-0084