Zavicefta - til behandling av kompliserte gramnegative infeksjoner

Zavicefta er en kombinasjon av ceftazidim og avibaktam1. Avibaktam er en reversibel ikke- β-laktam β-laktamasehemmer2 og har en annen virkningsmekanisme enn andre β-laktamasehemmere.

  Zavicefta

  Avibaktam:

  • En reversibel, ikke-β-laktam β-laktamasehemmer3
  • En kovalent, langsom reversibel inhibitor med en virkningsmekanisme ulik andre β-laktamasehemmere

  EffektdataVirkningsmekanisme

  Avibaktam molekyl

  Avibaktam hemmer både Ambler klasse A og klasse C β-laktamase og noen klasse D-enzymer, inkludert:1*

  • Extended-spectrum β-lactamase (ESBLs) 
  • OXA-48 carbapenemase
  • Klebsiella pneumoniae carbapenemase (KPCs)
  • AmpC-enzymer
  Hva er Zavicefta

  *Avibaktam hemmer ikke klasse B-enzymer (metallo-betalaktamaser) og klarer ikke å hemme mange av klasse D-enzymene.1

  Nyttig om Zavicefta

  Referanser:


  1. Zavicefta SPC, 01.02.2020
  2. Liscio JL, Mahoney MV, Hirsch EB, Ceftolozane/tazobactam and ceftazidime/avibactam: two novel β-lactam/β-lactamase inhibitor combination agents for the treatmentof resistant Gram-negative bacterial infections, Int J Antimicrob Agents 2015;46:266-71
  3. Ehmann DE, Jahic H, Ross PL et al, Avibactam is a covalent, reversible, non–β-lactam β-lactamase inhibitor, PNAS 2012; 109:29: 11663–11668

   

   

  PP-ZVA-NOR-0082