Zavicefta til behandling av kompliserte gramnegative infeksjoner

Zavicefta indikasjon:1

Zavicefta er indisert til voksne og pediatriske pasienter fra 3 måneder og eldre for behandling av følgende infeksjoner.

 • Komplisert intraabdominal infeksjon (cIAI)
 • Komplisert urinveisinfeksjon (cUVI), inkludert pyelonefritt
 • Sykehuservervet pneumoni, inkludert ventilator-assosiert pneumoni (VAP)

Behandling av voksne pasienter med bakteriemi som forekommer i assosiasjon med, eller mistenkes å være i assosiasjon med noen av infeksjonene oppført over.

Zavicefta er også indisert til behandling av infeksjoner forårsaket av aerobe gram-negative mikroorganismer hos voksne og pediatriske pasienter fra 3 måneder og eldre med begrensede behandlingsmuligheter.

Det må tas hensyn til offisielle retningslinjer for riktig bruk av antibakterielle midler.

  Avibaktam:

  • En reversibel, ikke-β-laktam β-laktamasehemmer3
  • En kovalent, langsom reversibel inhibitor med en virkningsmekanisme ulik andre β-laktamasehemmere
  • Avibaktam er en ikke-betalaktam, betalaktamasehemmer som virker ved å danne en kovalent addukt med enzymet som er stabilt ved hydrolyse

  Ceftazidime:

  • Ceftazidim hemmer syntese av bakteriell peptidoglykan cellevegg ved å binde seg til penicillinbindende-proteiner (PBP), som fører til bakteriell cellelysering og død

  Zavicefta har bakteriedrepende aktivitet mot resistente gramnegative bakterier inkludert1:

  • Pseudomonas aeruginosa (blant mange ceftazidimresistente stammer)
  • Carbapenem-resistente enterobakterier
  • ESBL-produserende enterobakterier

  Nyttig om Zavicefta

  Referanser:


  1. Zavicefta SPC
  2. Liscio JL, Mahoney MV, Hirsch EB, Ceftolozane/tazobactam and ceftazidime/avibactam: two novel β-lactam/β-lactamase inhibitor combination agents for the treatmentof resistant Gram-negative bacterial infections, Int J Antimicrob Agents 2015;46:266-71
  3. Ehmann DE, Jahic H, Ross PL et al, Avibactam is a covalent, reversible, non–β-lactam β-lactamase inhibitor, PNAS 2012; 109:29: 11663–11668

   

   

  PP-ZVA-NOR-0116