Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Antimikrobiell resistens 

Antimikrobiell resistens (AMR) er økende og utgjør en alvorlig trussel mot den globale folkehelsen1. Dersom det ikke handles umiddelbart, kan AMR forårsake 10 millioner dødsfall per år innen 2050, og ta over for kreft som årsaken til flest dødsfall2.

Nyttig om AMR

Referanser:

1. WHO fact sheet on antimicrobial resistance. Available here
2. Antimicrobial Resistance: Tackling a crisis for the health and wealth of nations. December 2014. Available here

PP-ZVA-NOR-0082