Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Antimikrobiell resistens 

Antimikrobiell resistens (AMR) er økende og utgjør en alvorlig trussel mot den globale folkehelsen1. Dersom det ikke handles umiddelbart, kan AMR forårsake 10 millioner dødsfall per år innen 2050, og ta over for kreft som årsaken til flest dødsfall2.

Utfordringer med gramnegativ bakterier

Det forventes at Antimikrobiell resistens (AMR) vil øke over hele Europa i løpet av de neste årene.(3) Det er derfor relevant å se på utfordringer med gramnegativ bakterier og hvilke av de vi skal være spesielt oppmerksomme på.

Hele 60% av infeksjonene hos kritisk syke pasienter er gramnegative bakterier, som P. aeruginosa og K. Pneumoniae.(4,5)

 

Hør hva Matteo Bassetti, infektionsspesialist på Universitetet i Genova, kan fortelle om den nyeste utviklingen av resistente bakterier og hvilke andre bakterier vi skal være spesielt oppmerksomme på.

Webinar, varighet 10:14

AMR-podden

Hør generalsekretær i Kreftforeningen Ingrid Stenstadvold Ross og professor Dag Berild diskutere utfordringer med antibiotikaresistens (AMR).

AMR-podden

I podkasten kommer de inn på:

  • hvorfor Kreftforeningen engasjerer seg i kampen mot AMR
  • de diskuterer antimikrobiell resistens og hvilke tiltak som bør gjøres for å redusere AMR
Lytt her (39:11)

Nyttig om AMR

Referanser:

1. WHO fact sheet on antimicrobial resistance. Available here
2. Antimicrobial Resistance: Tackling a crisis for the health and wealth of nations. December 2014. Available here
3. OECD. Stemming the Superbug Tide: Just a Few Dollars More; 2018. Available at: www.oecd.org/health/stemming-the-superbug-tide-9789264307599-en.htm. (Accessed October 2019)
4. Vincent JL, et al. JAMA 2009;302:2323–29 
5. Sader HS, et al. Int J Antimicrob Agent 2015;46:53–59
 

PP-ZVA-NOR-0118