Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Hvordan kan vi stanse den økende fremveksten av AMR?

I de seneste årene har det internasjonale samfunnet innsett at vi står ovenfor et globalt problem, og at det må igangsettes flere internasjonale initiativer for å redusere fremveksten av AMR.

Nasjonale handlingsplaner
I juni 2016 ba Europarådet alle medlemsstater om å ha en nasjonal handlingsplan mot AMR på plass innen midten av 2017. Planen skulle inkludere målbare målsetninger for å redusere infeksjoner, bruk av antibiotika og antimikrobiell resistens7.

Nasjonal handlingsplan

One Health 

I 2017 opprettet EU-kommisjonen en ny europeisk One Health-handlingsplan for AMR8. Uttrykket One Health brukes for å beskrive prinsippet om at menneskehelse og dyrehelse er knyttet sammen. Sykdommer overføres fra mennesker til dyr og vice versa, og må derfor bekjempes hos begge. Videre tar den i betraktning en annen link mellom mennesker og dyr, nemlig miljøet – som også er en potensiell kilde til nye resistente mikroorganismer.

Målet er å gjøre EU til regionen med best praksis når det kommer til vedlikehold av effektiviteten av antibiotika. Dette skal oppnås ved å stimulere til forskning og utvikling av nye diagnoseverktøy og antimikrobielle behandlinger for å forhindre og behandle infeksjonssykdommer og forbedre diagnostisering for å kunne kontrollere spredningen av AMR, både i og utenfor EU. 
 

"Hvis det ikke igangsettes effektive tiltak for å reversere de aktuelle trendene, kan vi stå ovenfor en ny pre antibiotikaepoke, der små sår og infeksjoner fører til betydelig skade og til og med død, og rutinemessige helseprosedyrer blir svært risikable.8” 

Erklæringen om bekjempelse av antimikrobiell resistens

Erklæringen om bekjempelse av antimikrobiell resistens (The Declaration on Combating Antimicrobial Resistance) ble lansert på Verdens økonomiske forum i Davos i Sveits i 2016. Det er en global handlingsoppfordring som oppmuntrer til større samarbeid mellom bransje og regjering for å adressere AMR, og ble undertegnet av 98 legemiddel-, bioteknologi- og diagnostikkselskaper, inkludert Pfizer, og 11 bransjeorganisasjoner i 21 land.

I erklæringen ber de undertegnede som representerer bransjen regjeringene om å samarbeide med dem for å utvikle markedsstrukturer som støtter mer pålitelige og bærekraftige markedsmodeller for antibiotika, samt å gi insentiver til selskaper som investerer i forskning og utvikling av nye antibiotika. På sin side vil de undertegnede som representerer bransjen forplikte seg til: å arbeide for å redusere utviklingen av AMR, investere i forskning og utvikling som imøtekommer globale folkehelsebehov med nye innovative diagnosemetoder og behandlinger, og forbedre tilgangen til høykvalitets-antibiotika, samt sikre at nye antibiotika er tilgjengelige for alle9.

Nyttig om AMR

PP-ZVA-NOR-0082