Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Hvordan man bruker ATLAS

Få tilgang til data og interaktive verktøy

Med en omfattende database og interaktive, visuelle verktøy er ATLAS en nyttig ressurs for helsepersonell og forskere.

Få tilgang til ATLAS

Verktøy

Gå til ATLAS

Få tilgang til ATLAS på din PC eller last ned app til din smarttelefon eller nettbrett. Søk etter ATLAS i din app store.

Gå til ATLAS

Hvordan lage varmekart

  • Geografiske «varmekart» over antimikrobiell følsomhet viser deg utviklingen av antimikrobiell resistens over tid for hele kloden, regioner eller land for forskjellige patogener og antibiotika. For å se resistensrater i et bestemt land, zoom inn og hold musen over landet.
  • Du kan gjøre endringer i varmekartet ved å klikke på "rediger"-knappen for å velge region, patogen, antibiotikum og år. Klikk deretter på "bruk filter", så vil det vises et nytt «varmekart».
  • Hvis du klikker på "avansert"-knappen, kan du også velge brytningspunkt for EUCAST eller CSLI, samt avdelingskilde, isolatkilde og/eller resistensmønster for isolatet. Klikk på "bruk filter", så vil det vises et nytt «varmekart».
  • Alle «varmekart» kan lastes ned ved å klikke på symbolet download  øverst i høyre hjørne.

Hvordan få tilgang til data

  • Få direkte tilgang til databasen fra «varmekartet» ved å klikke på "database"-knappen nederst i venstre hjørne. Data vil da vises i et interaktivt tabellformat som kan forvandles til et linjediagram eller et stolpediagram (2D og 3D).
  • Konfigurer frekvensfordeling for MIC (minste hemmende konsentrasjon) og sammenlign etter land eller art på tvers av år eller antibiotika.
  • Alle tabeller, grafer og diagrammer kan lastes ned ved å klikke på symbolet download  øverst i høyre hjørne.

Nyttig om AMR

PP-ZVA-NOR-0082