Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Overvåking av antimikrobiell resistens 

Antimikrobiell resistens (AMR) er en av de største truslene mot global helse, advarer Verdens helseorganisasjon1, og forståelse av voksende resistenstrender er et nøkkelelement for å nå målet om å begrense den økende fremveksten av AMR og utvikle AMR-retningslinjer2.

Globalt overvåkingsprogram

ATLAS er et globalt AMR-overvåkingsprogram sponset av Pfizer. Det gir helsepersonell og forskere muligheten til å se globale AMR‑overvåkingsdata fra 14 år gratis, for å få et oppdatert bilde på trendene innen antimikrobiell følsomhet og resistens – over tid og på tvers av land. ATLAS støtter også globale helsemyndigheter i å utvikle antimikrobielle forvaltningsprogrammer.

ATLAS står for Antimicrobial Testing Leadership And Surveillance. Programmet overvåker kontinuerlig utviklingen av resistensrater og oppkomsten og spredningen av nye resistente patogener verden over. Du kan få tilgang til ATLAS via en interaktiv, brukervennlig nettside eller via en mobilapp.

Les om ATLAS

PP-ZVA-NOR-0048 

630 000 isolater fra 775 sentre i 73 land

ATLAS dekker over 630 000 isolater fra 775 sentre på tvers av 73 forskjellige land. ATLAS (The Antimicrobial Testing Leadership and Surveillance) databasen representerer data integrert fra tre overvåkningsprogram (TEST, AWARE, INFORM)*. Så langt har over 575 kongresspresentasjoner og over 60 fagfellevurderte publikasjoner vært basert på data fra ATLAS.

TEST (Tigecycline Evaluation and Surveillance Trial) er et globalt overvåkingsprogram som startet i 2004. Sykehus og samfunn fra hele verden samler patogener fra smittede pasienter. Patogenene testes i ett eneste sentralt laboratorium mot en rekke antibiotika brukt til behandling av alvorlige infeksjoner. 

AWARE og INFORM er databaser tidligere ivaretatt av AstraZeneca.

“Overvåking av resistensmønstre er avgjørende for klinikere og helsepersonell for at de skal kunne evaluere typen og utbredelsen av ny resistens både lokalt og nasjonalt. ATLAS er den eneste databasen i sitt slag som kan levere et så bredt utvalg av pålitelig, lett tilgjengelig informasjon på en plattform som er enkel i bruk.”

Dr Matteo Bassetti, Chief of the Infectious Diseases Clinic at University of Udine in Italy

En plattform for kunnskapsdeling

ATLAS er en plattform levert av Pfizer, der helsepersonell og forskere fra hele verden kan få tilgang til Pfizers data for overvåking av antimikrobiell resistens. Det er ett av de største AMR-overvåkingsprogrammene i verden, og er et supplement til de nasjonale og internasjonale AMR‑overvåkingsprogrammene. ATLAS oppdateres hver 6. - 8. måned.

Gå til ATLAS

Nyttig om AMR

Referanser:

1. World Health Organization. Antibiotic resistance. November 2017. Available at: here. Last accessed November 2017
2. Review on Antimicrobial Resistance. Tackling a crisis for the health and wealth of nations. December 2014. Available here. Last accessed November 2017

PP-ZVA-NOR-0139