RECAPTURE 

Effekt ved kompliserte urinveisinfeksjoner (cUVI)1.

RECAPTURE er en internasjonal, randomisert, dobbelblind, komparativ, fase-3 studie, utført på over 1000 pasienter.Studien viser at Zavicefta er like effektiv som doripenem hos hospitaliserte pasienter med gramnegative cUVI, inkludert pyelonefritt.1 En internasjonal, randomisert, dobbelblind, komparativ, fase-3 studie, utført på over 1000 pasienter.1 Studien viser at Zavicefta er like effektiv som doripenem hos hospitaliserte pasienter med gramnegative cUVI, inkludert pyelonefritt.1

Andel pasienter med god mikrobiologisk respons (eradikasjon) ved test-of-cure besøk*

Figur utarbeidet av Pfizer etter referanse 1, tabell 2.
 

* Test-of-cure: 21-25 dager etter randomisering

** mMITT: Mikrobiologisk modifisert intent-to-treat

 

Studiedesign

Figur utarbeidet av Pfizer etter data i referanse 1.

*Non-inferioritet ble ansett å være oppfylt hvis den nedre grensen på 95% CI var større enn –12,5%

 

 

Referanser: 

1. ref: Wagenlehner FM, Sobel JD, Newell P et al, Ceftazidime-avibactam Versus Doripenem for the Treatment of Complicated Urinary Tract Infections, Including Acute Pyelonephritis: RECAPTURE, a Phase 3 Randomized Trial Program, Clin Infect Dis 2016;63:1-9
2. Zavicefta SPC

PP-ZVA-NOR-0096