REPRISE 

Effekt på ceftazidimresistente Enterobacteriaceae og P. aeruginosa1

REPRISE er den første patogenrettede, internasjonale, åpne, fase-3 studien på Zavicefta på cUVI og cIAI.1 Studien viser at Zavicefta er et effektivt alternativ til karbapenem hos pasienter med ceftazidimresistente Enterobacteriaceae og P. aeruginosa.1

 

Klinisk respons ved test-of-cure*

Figur utarbeidet av Pfizer etter referanse 1, side 661.

 

* Test-of-cure: 7-10 dager etter siste infusjon av studiemedisin.

'** mMITT: Mikrobiologisk modifisert intent-to-treat populasjon.

'***Beste tilgengelige behandlingsmulighet for cUTI og cIAI var 5–21 dagers behandling med meropenem, imipenem, doripenem, colistin og (for cIAI) tigecycline, administrert intravenøst. Enhver behandling, som inkluderende kombinasjonsbehandling, var forbudt

 

 

Studiedesign

Figur utarbeidet av Pfizer etter data i referanse 1.

*Klinisk kur definert som fullstendig oppløsning eller betydelig forbedring av tegn og symptomer på indeksinfeksjon, slik at ingen ytterligere antibakteriell terapi var nødvendig. For cIAI-pasienter krevde kur heller ikke drenering eller kirurgisk inngrep 96 timer etter randomisering.

Referense:

1. Carmeli Y, Armstrong J, Laud PJ et al, Ceftazidime-avibactam or best available therapy in patients with ceftazidime-resistant Enterobacteriaceae and Pseudomonas aeruginosa complicated urinary tract infections or complicated intra-abdominal infections (REPRISE): a randomised, pathogen-directed, phase 3 study, Lancet Infect Dis 2016, ;16: 1-13
2. Zavicefta SPC

 

PP-ZVA-NOR-0096