REPROVE 

Effekten ved HAP/VAP1

REPROVE er en internasjonal fase-3 studie på pasienter med sykehuservervet pneumomi (HAP) inkludert ventilator-assosiert pneumoni (VAP) som evaluerer effekt og sikkerhet på Zavicefta sammenliknet med meropenem.1

Studien viste at Zavicefta var et effektivt alternativ til meropenem ved behandling av HAP/VAP forårsaket av gramnegative patogener.1

Klinisk helbredelse ved test-of-cure*

Figur utarbeidet av Pfizer etter referanse1, figur 2.

* Test-of-cure: 21-25 dager etter randomisering

** cMITT: Klinisk modifisert intent-to-treat

 

Studiedesign

Figur utarbeidet av Pfizer etter data i referanse 1.

*Klinisk respons er definert som fullstendig opphør av alle tegn og symptomer på lungebetennelse, slik at ingen antibakteriell terapi ble initiert mot nosokomial lungebetennelse mellom avsluttet behandling og test-of-cure.

 

REPROVE-studien viste1:

Zavicefta (ceftazidim/avibaktam) er et effektivt alternativ til behandling av pasienter med ervervet sykehus lungebetennelse (HAP), samt respiratorassosiert lungebetennelse (VAP) forårsaket av Gram-negative patogener.

Dataene i REPROVE-studien viser at Zavicefta er et effektivt alternativ sammenlignet med karbapenemer til behandling av HAP/VAP på grunn av Gram-negative patogener.

 

Studieutforming av REPROVE

Evaluer sikkerhet og effekt av Zavicefta vs. meropenem i behandlingen av voksne med HAP/VAP.

Pasientegenskaper

879 pasienter ble randomisert; 62 pasienter med moderat til alvorlig nyrefunksjon ble ekskludert .

APACHE II-poengsummen (≥20; 13–14%) og forekomst av VAP (33–35%) var like i begge behandlingsgrupper.1

I mMITT-gruppen, var den dominerende baseline gramnegative patogener Klebsiella pneumoniae (37%), etterfulgt av Pseudomonas aeruginosa (30%); 28% av pasientene hadde ≥1 ceftazidime-ikke-mottakelig gramnegativ patogen.1

Referanse: 

1. Torres A, Zhong N, Pachl J et al, Ceftazidime-avibactam versus meropenem in nosocomial pneumonia, including ventilator-associated pneumonia (REPROVE): a randomised, double-blind, phase 3 non-inferiority trial, Lancet Infect Dis 2018;18:285-95
2. Zavicefta SPC

PP-ZVA-NOR-0096