Hva er avibaktam?

Avibaktam er en ikke-betalaktam, betalaktamasehemmer som virker ved å danne en kovalent addukt med enzymet som er stabilt ved hydrolyse.1
 

Virkningsspektrum

Zavicefta hemmer både Amber klasse A og klasse C betalaktamaser og enkelte klasse D enzymer, inkludert betalaktamaser med utvidet spektrum (ESBL), KPC og OXA-48 karbapenemaser, og AmpC-enzymer.1

*Avibaktam hemmer ikke klasse B enzymer (metallo-betalaktamaser) og klarer ikke å hemme mange av klasse D enzymene. 

Inhibitorisk potens

Potensen til avibaktam er 10 til >100 ganger større enn β-laktamasehemmerne klavulansyre og tazobaktam2

* IC50: median hemming konsentrasjon

Referanser:

1. Zavicefta SPC
2. Zhanel GS, Lawson CD, Adam H et al, Ceftazidime-Avibactam: a Novel Cephalosporin/ β-lactamase Inhibitor Combination, Drugs 2013;73:159-177

PP-ZVA-NOR-0082