Hva er avibaktam?

Avibaktam er en ikke-betalaktam, betalaktamasehemmer som virker ved å danne en kovalent addukt med enzymet som er stabilt ved hydrolyse.1

Det hemmer både Amber klasse A og klasse C betalaktamaser og enkelte klasse D enzymer, inkludert1*

  • Extended-spectrum betalaktamaser med utvidet spektrum (ESBL)
  • OXA-48 karbapenemaser, 
  • Klebsiella pneumoniae carbapenemase (KPCs)
  • AmpC-enzymer

Virkningsspektrum

Avibaktam hemmer både Amber klasse A og klasse C betalaktamaser og enkelte klasse D enzymer, inkludert betalaktamaser med utvidet spektrum (ESBL), KPC og OXA-48 karbapenemaser, og AmpC-enzymer.1

Figur utarbeidet av Pfizer etter tabell 1 i referanse2.

*Avibaktam hemmer ikke klasse B enzymer (metallo-betalaktamaser) og klarer ikke å hemme mange av klasse D enzymene. 

Avibactam er en ikke-ß-laktam-ß-laktamasehemmer som fungerer ved å danne et kovalent addukt med enzymet som er stabilt for hydrolyse. Det hemmer både Ambler klasse A- og klasse C-p-laktamaser og noen klasse D-enzymer, inkludert ekstensivt ß-laktamaser (ESBL), KPC og OXA-48 karbapenemaser, og AmpC-enzymer.1

* IC50: median hemming konsentrasjon

Nyttig om Zavicefta

Referanser:

1. Zavicefta SPC

2. Ehmann DE, Jahic H, Ross PL et al, Avibactam is a covalent, reversible, non–β-lactam β-lactamase inhibitor, PNAS 2012; 109:29: 11663–11668

PP-ZVA-NOR-0096