Slik oppbevares Zavicefta

Tørt pulver

  • 3 år.

Etter rekonstituering

  • Det rekonstituerte hetteglasset skal brukes umiddelbart.

Etter fortynning

Infusjonsposer
Hvis den intravenøse oppløsningen klargjøres med fortynningsmidlene listet opp i SPC pkt. 6.6 (ceftazidimkonsentrasjon 8 mg/ml), er kjemisk og fysisk stabilitet under bruk vist (fra første anbrudd av hetteglass) i opptil 12 timer ved 2-8 °C, etterfulgt av opptil 4 timer ved høyst 25°C.

Hvis den intravenøse oppløsningen klargjøres med fortynningsmidlene listet opp i SPC (ceftazidimkonsentrasjon > 8 mg/ml til 40 mg/ml), er kjemisk og fysisk stabilitet under bruk vist (fra første anbrudd av hetteglass) i opptil 4 timer ved høyst 25 °C.

Fra et mikrobiologisk ståsted bør preparatet brukes umiddelbart med mindre rekonstituering/fortynning er utført under kontrollerte og validerte aseptiske forhold. Dersom det ikke brukes umiddelbart er brukslagringstid og –betingelser før bruk brukerens ansvar og må ikke overskride tid og temperatur som nevnt ovenfor.

Infusjonssprøyter
Kjemisk og fysisk stabilitet under bruk er demonstrert (fra første anbrudd av hetteglass) i opptil 6 timer ved høyst 25 °C.

Fra et mikrobiologisk ståsted bør preparatet brukes umiddelbart med mindre rekonstituering/fortynning er utført under kontrollerte og validerte aseptiske forhold. Dersom det ikke brukes umiddelbart, er brukslagringstid og -betingelser før bruk brukerens ansvar og skal ikke være lengre enn 6 timer ved høyst 25 °C.


 

Nyttig om Zavicefta

Referanse:

1. Zavicefta SPC

PP-ZVA-NOR-0139