Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Komplisert urinveisinfeksjon (cUVI)

Komplisert UVI betegner infeksjon hos menn, og gjerne eldre pasienter (>80 år), og/eller som har oppstått 1:

 • I sykehus eller sykehjem
 • Under graviditet
 • Hos pasient med urinblærekateter
 • Hos pasient med symptomvarighet > 7 dager
 • Hos pasient med funksjonell eller anatomisk patologi i urinveiene
 • Etter nylig inngrep/intervensjon i urinveiene
 • Hos pasient som nylig har vært antibiotikabehandlet
 • Hos pasient med diabetes mellitus
 • Hos pasient med immunsuppresjon
   

Den vanligste avgjørende faktoren er at normal vannlating forstyrres, noe som resulterer i at bakterier ikke blir fraktet ut av urinveiene 2. Urinveisinfeksjoner hos menn blir vanligvis ansett som kompliserte grunnet forskjellene i urogenitalsystemets anatomi sammenlignet med kvinner 2. Urinveisinfeksjoner anses som kompliserte hvis de er forbundet med f.eks. kronisk urinretensjon hos menn, pyelonefritt, urinveiskateter, obstruksjon, urologiske abnormaliteter eller nylig bruk av instrumenter i urinveiene2,3.

Flere forskjellige patogener kan gi komplisert urinveisinfeksjon (cUTI). Det vanligste er E. coli 2. Andre bakterier som ofte isoleres fra prøver hos pasienter med cUTI er K. pneumoniae, P. mirabilis, P. aeruginosa  og andre gramnegative organismer 2,3. Enterococcus-arter er de vanligste grampositive bakteriene som isoleres fra pasienter med cUTI 2,3. Patogener som hyppig isoleres fra cUTI er ofte multiresistente, noe som begrenser effektiviteten av det som tidligere ble ansett som alternativer for førstelinjebehandling 4.

Referanser:

1.  https://helsedirektoratet.no/retningslinjer/antibiotika-i-sykehus/seksjon?Tittel=urinveier-5  (Lest 16.08.2019 )
2.  Nicolle LE, Complicated urinary tract infection in adults, Can J Infect Dis Med Microbiol. 2005; 16(6): 349–360.
3.  Foxman B. The epidemiology of urinary tract infection, Nat Rev Urol. 2010; 7(12):653-60.
4.  Wagenlehner FM, Sobel JD, Newell J etal, Ceftazidime-avibactam Versus Doripenem for the Treatment of Complicated Urinary Tract Infections, Including Acute Pyelonephritis: RECAPTURE, a Phase 3 Randomized Trial Program. Clin Infect Dis. 2016; 63(6): 754–762.

PP-ZVA-NOR-0082