Last ned og bestill

Brosjyre Materiell for helsepersonell

Zavicefta brosjyre

Zavicefta brosjyre for helsepersonell (PP-ZVA-NOR-0113)

Brosjyre Materiell for helsepersonell

Zavicefta doseringskort

Zavicefta doseringskort for helsepersonell med informasjon om behandling av kompliserte gramnegative infeksjoner. (PP-ZVA-NOR-0132)