Patogen dekningsgrad

Brytningspunkt ved følsomhetstesting

Minimum inhiberende konsentrasjon (MIC) brytningspunkt fastsatt av European Committee on Antimicrobal Susceptibility Testing (EUCAST) er for ceftazidim/avibaktam som følger:

MIC brytningspunkt (mg/l)

Figur utarbeidet av Pfizer etter referanse1 

Grenseverdien definerer om en bakterieart er følsom eller resistent mot antibiotika. Hvis MIC-verdien er mindre enn eller lik grenseverdien, anses bakterien å være sensitiv for antibiotika.

Zavicefta in vitro dekningsgrad 1

Effekt er vist i kliniske studier mot følgende patogener som var følsomme for ceftazidim-avibaktam in vitro.

Figur utarbeidet av Pfizer etter referanse1, side 9.

Klinisk effekt er ikke fastslått mot følgende patogener som er relevante for de godkjente indikasjonene, selv om studier in vitro antyder at de kan være følsomme for ceftazidim/avibaktam ved fravær av ervervede resistensmekanismer. 

Gramnegative mikroorganismer

  • Citrobacter koseri
  • Enterobacter aerogenes
  • Morganella morganii
  • Proteus vulgaris
  • Providencia rettgeri

In-vitro data indikerer at følgende arter ikke er følsomme for ceftazidim/avibaktam.1

  • Staphylococcus aureus (meticillinfølsomme og meticillinresistente)
  • Anaerobe
  • Enterococcus spp.
  • Stenotrophomonas maltophilia
  • Acinetobacter spp.

Nyttig viten om Zavicefta

Referanse:

1. Zavicefta SPC

PP-ZVA-NOR-0096