Patogen dekningsgrad

Brytningspunkt ved følsomhetstesting

Minimum inhiberende konsentrasjon (MIC) brytningspunkt fastsatt av European Committee on Antimicrobal Susceptibility Testing (EUCAST) er for ceftazidim/avibaktam som følger:

MIC brytningspunkt (mg/l)

Figur utarbeidet av Pfizer etter referanse1 

Grenseverdien definerer om en bakterieart er følsom eller resistent mot antibiotika. Hvis MIC-verdien er mindre enn eller lik grenseverdien, anses bakterien å være sensitiv for antibiotika.

Zavicefta - målrettet effekt mot et bredt spekter av MDR gramnegative bakterier1-3

Zavicefta in vitro dekningsgrad 1

Effekt er vist i kliniske studier mot følgende patogener som var følsomme for ceftazidim-avibaktam in vitro.

Figur utarbeidet av Pfizer etter referanse1, side 9.

Klinisk effekt er ikke fastslått mot følgende patogener som er relevante for de godkjente indikasjonene, selv om studier in vitro antyder at de kan være følsomme for ceftazidim/avibaktam ved fravær av ervervede resistensmekanismer. 

Gramnegative mikroorganismer

  • Citrobacter koseri
  • Enterobacter aerogenes
  • Morganella morganii
  • Proteus vulgaris
  • Providencia rettgeri

In-vitro data indikerer at følgende arter ikke er følsomme for ceftazidim/avibaktam.1

  • Staphylococcus aureus (meticillinfølsomme og meticillinresistente)
  • Anaerobe
  • Enterococcus spp.
  • Stenotrophomonas maltophilia
  • Acinetobacter spp.

Nyttig viten om Zavicefta

Referanser:

1. Zavicefta SPC
2. Mazuski JE, Gasink LB, Armstrong J, et al. Efficacy and Safety of Ceftazidime-Avibactam Plus Metronidazole Versus Meropenem in the Treatment of Complicated Intra-abdominal Infection: Results From a Randomized, Controlled, Double-Blind, Phase 3 Program. Clin Infect Dis. 2016;62(11):1380–9
3. Liscio JL, Mahoney MV, Hirsch EB. Ceftolozane/tazobactam and ceftazidime/avibactam: two novel betalactam/Betalactamase inhibitor combination agents for the treatment of resistant Gram-negative bacterial infections. Int J Antimicrob Agents 2015;46:266-71
4. Pogue JM, Bonomo RA, Kaye KS. Ceftazidime/Avibactam, Meropenem/Vaborbactam, or Both? Clinical and Formulary Considerations. Clin Infect Dis 2019;68:519–24
5. Zhanel GG, Lawson CD, Adam H et al. Zeftazidime[1]Avibactam: a Novel Cephalosporin/ß-lactamase. Drugs 2013;73:159–77.
 

PP-ZVA-NOR-0131