Pneumoni/lungebetennelse

Pneumoni ervervet utenfor sykehus (CAP) er en vanlig dødsårsak i den vestlige verden

Insidensen i Europa avhenger også av befolkningen og landet det gjelder1. Insidensen av CAP øker med alderen og er høyere hos menn enn hos kvinner. Den vanligste bakterien er S. pneumoniae.

Andre patogener som er vanlige å identifisere er f.eks.:

 • H. Influenzae
 • S. aureus
 • M. pneumoniae
 • C. pneumoniae
 • gramnegative bakterier1

Rangering etter viktighet og prevalens avhenger av landet og befolkningen1.


Sykehuservervet pneumoni (HAP) og ventilatorassosiert pneumoni (VAP)

HAP og VAP er viktige årsaker til både morbiditet og mortalitet2

Kombinert utgjør disse to den vanligste årsaken til infeksjoner ervervet på sykehus, sammen med kirurgiske infeksjoner (SSI)3. HAP/VAP er også forbundet med høy mortalitet4.

HAP er definert som en inflammasjon i lungeparenkymet som ikke er til stede ved inkubering på tidspunktet for sykehusinnleggelse. Det vil si at tilstandene utvikler seg fra 48 timer etter sykehusinnlegelse2. Tidlig HAP begynner i løpet av de første 96 timene etter innleggelse, mens sen HAP begynner etter dette4. VAP klassifiseres som en del av HAP og inkluderer alle pasienter som får mekanisk ventilasjon idet de utvikler infeksjonen. Derfor sees VAP nesten bare hos pasienter på intensivavdelingen2.

Det estimeres at insidensen for HAP ligger på rundt 6 av 1000 utskrevne pasienter, men dette varierer fra sykehus til sykehus2. Insidensen for VAP beskrives som tilfeller per ventilasjonsdager og estimeres til 7,6 tilfeller per 1000 ventilasjonsdager, men dette varierer avhengig av evalueringsmetoden som benyttes2,5. Mortalitetsraten for HAP (inkl VAP) er den høyeste blant nosokomiale infeksjoner, og går fra 14 % opptil over 76 % avhengig av situasjon, pasientpopulasjon og komorbiditeter2.

Følgende patogener blir sett på som potensiell årsak til HAP eller VAP hos alle pasienter. Patogenene er:

 • S. pneumoniae
 • Andre S. arter
 • H. influenzae
 • E. Coli
 • Klebsiella arter
 • Enterobacter arter
 • Proteus arter
 • S. aureus 2
Referanser:

1. Welte T, Torres A, Nathwani D. Clinical and economic burden of community-acquired pneumonia among adults in Europe. Thorax 2012;67:71-9.
2. Rotstein C, Evans G, Born A et al, Clinical practice guidelines for hospital-acquired pneumonia and ventilator-associated pneumonia in adults. Can J Infect Dis Med Microbiol. 2008:19(1);19-53
3. Magill SS, Edwards JR, Bamberg W, et al. Multistate point-prevalence survey of health care-associated infections. N Engl J Med, 370 (2014), pp. 1198-1208
4. Ibrahim EH, Ward S, Sherman G et al, A Comparative Analysis of Patients With Early-Onset vs Late-Onset Nosocomial Pneumonia in the ICU Setting. Chest 2000;117(5):1434-1442.
5. Eggimann P, Hugonnet S, Sax H et al, Ventilator-associated pneumonia: caveats for benchmarking. Intensive Care Med. 2003 ; 29(11):2086-9.
6. Zavicefta SPC

PP-ZVA-NOR-0096