Sykehuservervet pneumoni (HAP) og ventilatorassosiert pneumoni (VAP)

HAP og VAP er viktige årsaker til både morbiditet og mortalitet på sykehuset1

HAP er definert som en inflammasjon i lungeparenkymet som ikke er til stede ved en sykehusinnleggelse. Det vil si at tilstandene utvikler seg fra 48 timer etter sykehusinnlegelse.2 VAP klassifiseres som en del av HAP og inkluderer alle pasienter som får mekanisk ventilasjon idet de utvikler infeksjonen. Derfor sees VAP nesten bare hos pasienter på intensivavdelinger.1

Gramnegative bakterier er ansvarlige for de fleste bakterietilfeller av HAP/VAP infeksjoner (50-80%).2,3 

Følgende patogener blir sett på som potensiell årsak til HAP eller VAP: 

  • S. pneumoniae
  • Andre S. arter
  • H. influenzae
  • E. Coli
  • Klebsiella arter
  • Enterobacter arter
  • Proteus arter
  • S. aureus 1
Omtrent 22% av alle sykehuservervede infeksjoner er HAP/VAP-infeksjoner4

To eksperter og en pasient har sett litt nærmere på HAP/VAP: 

Dr. Philippe Montravers, en intensiv lege som daglig kjemper mot resistente infeksjoner, Dr. Paurus Irani, en ekspert fra Pfizer på medisiner mot infeksjonssykdommer og John Sperzel, en pasient som har gjennomgått en HAP-infeksjon.
 

Det estimeres at insidensen for HAP ligger på rundt 6 av 1000 utskrevne pasienter, men dette varierer fra sykehus til sykehus.1 Mortalitetsraten for HAP (inkl. VAP) er den høyeste blant nosokomiale infeksjoner, og går fra 14 % opptil over 76 % avhengig av situasjon, pasientpopulasjon og komorbiditeter.1

Det at bakterier utvikler resistens mot antibiotika er et økende problem både i Norge og internasjonalt.5 De viktigste tiltakene for å motvirke resistensutvikling er å forebygge infeksjoner og begrense antibiotikabruk.5
 

Referanser:

1. Rotstein C, Evans G, Born A et al, Clinical practice guidelines for hospital-acquired pneumonia and ventilator-associated pneumonia in adults. Can J Infect Dis Med Microbiol. 2008:19(1);19-53, 2. Cillóniz C, Dominedo C, Torres A. An overview of guidelines for the management of hospital-acquired and ventilator-associated pneumonia caused by multidrug-resistant Gram-negative bacteria. Curr Opin Infect Dis 2019;32:656-62, 3. Zaragoza R, Vidal-Cortes P, Aguilar G et al. Update of the treatment of nosocomial pneumonia in the ICU. Critical Care 2020;24:383, 4. Kalil AC, Metersky ML, Klompas M et al. Management of Adults With Hospital-acquired and Ventilator-associated Pneumonia: 2016 Clinical Practice Guidelines by the Infectious Diseases Society of America and the American Thoracic Society. Clin Infect Dis 2016;63:E61-E111, 5.  Folkehelseinstituttet. Antibiotikaresistens. 2017: https://www.fhi.no/nettpub/hin/smitte/resistens/ / Lest 24.08.2021

PP-ZVA-NOR-0106