Zavicefta bivirkninger

I syv kliniske fase 2 og fase 3 studier ble 2024 voksne pasienter behandlet med Zavicefta. De vanligste bivirkningene som oppstod hos ≥ 5 % av pasientene behandlet med Zavicefta var positiv direkte Coombs test, kvalme og diaré. Kvalme og diaré var vanligvis av mild eller moderat intensitet.

Ytterligere sikkerhetsinformasjon kan finnes i preparatomtalen.

Nyttig om Zavicefta

PP-ZVA-NOR-0084