Zavicefta dosering

Det anbefales at Zavicefta brukes til behandling av infeksjoner forårsaket av aerobe gram-negative mikroorganismer hos voksne og pediatriske pasienter fra 3 måneders alder med begrensede behandlingsmuligheter kun etter konsultasjon med en lege med egnet erfaring fra behandling av infeksjonssykdommer.1

Voksne pasienter

Anbefalt dose hos voksne med estimert CrCL  > 50 ml/min*

Figur utarbeidet av Pfizer etter data i tabell 1 i referanse 1.

Ingen dosejustering er nødvendig hos eldre pasienter, hos pasienter med lett nedsatt nyrefunksjon (estimert CrCL > 50 ≤ 80 ml/min) og hos pasienter med nedsatt leverfunksjon.1

 

Anbefalt dose hos voksne med estimert CrCL* ≤ 50 ml/min

Pedriatriske pasienter

Anbefalt dose hos pediatriske pasienter, 2 år til < 18 pr med (CrCL)* > 50 ml/min/1,73m2

Figur utarbeidet av Pfizer etter data i tabell 2 i referanse1.

Anbefalt dose hos pedriatriske pasienter med estimert 2 år til < 18 år CrCL* ≤ 50 ml/min/1,73m2

 

Figur utarbeidet av Pfizer etter data i tabell 3 i referanse1.


Anbefalt dose hos pediatriske pasienter 6 måneder til < 2 år med estimert CrCL* ≤ 50 ml/min/1,73m2

Figur utarbeidet av Pfizer etter data i tabell 4 i referanse1.

Anbefalt dose hos pediatriske pasienter med estimert CrCL* ≤ 50 ml/min/1,73m2

Zavicefta - virkningsmekanisme

Se film om Zavicefta virkningsmekanisme

(Video: PP-ZVA-NOR-0136)

Ceftazidim hemmer syntese av bakteriell peptidoglykan cellevegg ved å binde seg til penicillinbindende-proteiner (PBP), som fører til bakteriell cellelysering og død.1

Referanse:

1. Zavicefta SPC

PP-ZVA-NOR-0137